Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
18°C
Powróć do: Gospodarka Odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie uchwały nr XIV/92/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 9488) – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Na podstawie uchwały nr XLIX/261/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 roku w w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za worek lub pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 10013):

- stawka opłaty wynosi (gdy odpady są zbierane w sposób selektywny):
1) za pojemnik o pojemności 120 l - 17 zł
2) za worek o pojemności 120 l – 17 zł
3) za pojemnik o pojemności 240 l - 34 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 153 zł
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – 986 zł

- stawka opłaty podwyższonej (w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny):
1) za pojemnik o pojemności 120 l - 51 zł
2) za worek o pojemności 120 l – 51 zł
3) za pojemnik o pojemności 240 l - 102 zł
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 459 zł
5) za pojemnik o pojemności 7000 l – 2958 zł


Na podstawie uchwały nr XLIX/262/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 10012) – stawka opłaty wynosi:

- 170 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi - 340 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


ULGA ZA KOMPOSTOWANIE

Na podstawie uchwały nr XX/134/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 3837), zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej deklaracji lub zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz oświadczenie w niej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.


TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bralin zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania, w następujących terminach:
- do 15 stycznia – za styczeń i luty,
- do 15 marca – za marzec i kwiecień,
- do 15 maja – za maj i czerwiec,
- do 15 lipca – za lipiec i sierpień,
- do 15 września – za wrzesień i październik,
- do 15 listopada – za listopad i grudzień.

Ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się jednorazowo, z góry, w terminie do dnia 15 marca za dany rok kalendarzowy.


WPŁATY

Wpłat można dokonać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, nadawany każdemu właścicielowi nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź inkasentowi.
W tytule przelewu należy zamieścić:
• nazwisko i imię (nazwę) składającego deklarację,
• adres nieruchomości, której opłata dotyczy,
• dopisek „opłata za odpady komunalne”.


DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące opłat za odpady komunalne prosimy kierować pod nr tel.:
62 78 11 225 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bralin (II piętro, pok. 17).

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale rady gminy.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników i worków z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się w celu określenia, w drodze decyzji, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, gdyż od 6 września 2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości mają ustawowy obowiązek zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny.

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.