Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
24°C
Powróć do: Programy i konkursy

Gminny Program Wymiany Pieców

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/287/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie Gminy Bralin 1 lutego ruszył nabór wniosków do programu dotacyjnego. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2024 r.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji do przedsięwzięcia wymiany pozaklasowego źródła ciepła zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi poniżej.

Regulamin programu oraz formularze wniosków dostępne są na dole strony w „Plikach do pobrania”.

W dniu 1 lutego 2024 r.  Urząd Gminy Bralin rozpoczął przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
Wnioskodawcami mogą być właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, położonego na terenie gminy Bralin, w którym zainstalowane jest pozaklasowe źródło ciepła;
Wysokość dopłaty wynosi do 50% kosztów poniesionych na wymianę pozaklasowego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 4 tys. zł.
Stary pozaklasowy kocił węglowy może być wymieniony na pompę ciepła lub inne źródło ciepła zasilane: gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub paliwem stałym (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);
Kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu nowego źródła ogrzewania, dotacja nie może być wykorzystywana na pokrycie kosztów demontażu starego źródła ciepła czy montaży nowego źródła;
Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła.
Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
Do wniosku należy dołączyć m. in..: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do 30.06.2024 r. w Urzędzie Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień i godzina wpływu wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą nr LIV/287/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie Gminy Bralin;
Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola.
Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.
 

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
Kserokopie dokumentu (faktura VAT/rachunek) potwierdzającego poniesione koszty inwestycyjne. Dokument musi pozwalać na ustalenie kosztu jaki beneficjent poniósł na zakup nowego urządzenia- źródła ogrzewania,
 dokument potwierdzający demontaż i likwidację starego źródła ciepła – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali/karta ze złomowania odpadu-piec CO),
kopia oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego prawidłowy montaż nowego źródła ogrzewania gwarantujący jego bezpieczne użytkowanie (oryginał do wglądu),
kopia certyfikatu lub innego sprawozdania z przeprowadzonych badań potwierdzających spełnienie warunków zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51), wydane przez jednostkę certyfikującą,

WYPŁATA DOFINANSOWANIA

Dotacja zostanie wypłacona w terminie określonym w umowie, po akceptacji prawidłowo rozliczonego przedsięwzięcia.

UWAGA

Beneficjent jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji zadania, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bralin, na każdym etapie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, przez okres trwałości tj. 5 lat od dnia zakończenia terminu realizacji zadania określonego w umowie.
 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie
Format: docx, 22.61 kB
Wniosek o rozliczenie
Format: docx, 18.96 kB
Klauzula informacyjna RODO
Format: docx, 16.49 kB
Zgoda współwłaściciela
Format: docx, 13.42 kB
Regulamin
Format: docx, 40.31 kB
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.