Gmina Bralin
Powróć do: strona główna

Gmina Bralin

adres: Rynek 3, 63-640 Bralin
tel.: +48 62 78 11 201
fax: +48 62 78 11 202

WÓJT GMINY: PIOTR HOŁOŚ
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY: MAREK MARKIEWICZ

Gmina wiejska

Gmina Bralin liczy 6344 mieszkańców (stan na 31-06-2023 r.)

Powierzchnia gminy wynosi 85 km2

Siedzibą władz gminy jest wieś Bralin

e-mail: gmina@bralin.pl
www: www.bralin.pl