Gmina Bralin
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zakup preferencyjny węgla

PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO (WĘGLA/GROSZKU) PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY BRALIN

Gmina Bralin od dnia 20.12.2022 r. rozpocznie sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnej cenie. Paliwo stałe będzie można odbierać w dwóch składach zlokalizowanych na terenie Gminy. Pracownik Urzędu Gminy skieruje mieszkańca po zakup paliwa stałego do wyznaczonego przedsiębiorcy zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

Sprzedażą paliwa stałego w imieniu Gminy zajmują się następujące podmioty:

      1.   GOLMEX Sp.zo.o. 63-640 Bralin Gola 20 Łukasz Bednara

      2.   FHU Panek 63-640 Bralin ul. Nowa 55a Marek Panek

 

Cena paliwa stałego wynosi 1 900,00 zł za tonę, cena nie zawiera kosztów transportu. Koszty transportu z punktu sprzedaży do miejsca docelowego mieszkaniec ponosi we własnym zakresie.

 

PROCEDURA ZAKUPU PALIWA STAŁEGO:

Powiadomienie telefonicznie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i konieczności odebrania dokumentu niezbędnego do uiszczenia zapłaty za paliwo stałe (płatne przelewem) – powiadomienia dokona pracownik Urzędu Gminy.

Po weryfikacji płatności zostanie wystawiona faktura Vat – do odbioru w Urzędzie Gminy.

Udając się do składu po odbiór paliwa stałego mieszkaniec musi przedstawić zapłaconą fakturę Vat.

 

KONTAKT:

Golmex 784193333

FHU Panek 692423397

 

 CZY MOŻNA DOKONAĆ ODBIORU WĘGLA W SĄSIEDNIEJ GMINIE?

Nie można dokonać odbioru węgla w gminie sąsiedniej. Węgiel należy odebrać we wskazanym przez Urząd punkcie/ składzie.

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: pdf, 283.09 kB