Gmina Bralin

Remont drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki

Informacja o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju DrógW ramach remontu na odcinku dróg o długości 2,3 km w miejscowości Tabor Wielki wykonano:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą betonu asfaltowego,

- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5cm z betonu asfaltowego na szerokość jezdni,

- wyprofilowanie i umocnienie poboczy o szerokości 0,75 m kamieniem łamanym – gr. warstwy – 15cm.

Tablica informująca dofinansowanie do drogi w Taborze Wielkim