Gmina Bralin

Podpisanie umowy

Gmina Bralin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie na kwotę 255 893,49 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Bralinie”. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 511 786,98 zł. Planowany zakres robót obejmuje odcinek o długości około 176 mb. Zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników, poboczy wraz z krawężnikami oraz oświetlenie uliczne.

19 czerwca br., w Sali Herbowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowę i przekazał symboliczny czek na realizację przedmiotowego zadania na dofinansowanie gminie Bralin, którą reprezentowali: wójt gminy Bralin Piotr Hołoś oraz  skarbnik Grażyna Mosch.

Podpisanie umowy na remont ul. Kościelnej w Bralinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógRządowy Fundusz Rozwoju Dróg Logo