Gmina Bralin

Podpisanie umowy z wykonawcą

26 lipca br. w Urzędzie Gminy Bralin podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kościelnej w Bralinie”.  Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i skarbnik gminy Grażyna Mosch podpisali stosowną umowę z wykonawcą. Przedsięwzięcie realizować będzie firma Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Kępnie, reprezentowana przez prezesa Zarządu – Kamila Megę.

Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne, obejmujące odwodnienie i wymianę nawierzchni jezdni i chodników, kanalizację deszczową oraz budowę linii kablowej oświetlenia 0,4 kV wraz z latarniami. Zakres robót obejmuje odcinek o długości około 176 mb.

Całkowita wartość zadania wynosi 735 076,17 zł, z czego kwota 255 893,49 zł to środki pozyskane przez gminę Bralin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota to środki budżetu Gminy Bralin. 

O koniecznej zmianie organizacji ruchu w obrębie ul. Kościelnej mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni ze znacznym wyprzedzeniem. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

Podpisanie umowy z wykonawcąLogo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg