Gmina Bralin
Powróć do: Dla Mieszkańca

GOPS w Bralinie

Kontakt | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie (gops-bralin.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

ul. 3 Maja 9

63 – 640 Bralin

e – mail: gops@bralin.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

tel. 62 33 244 00 – pomoc społeczna

tel. 62 33 244 01 – kierownik GOPS

tel. 62 33 244 02 – świadczenia rodzinne i wychowawcze

tel. 62 33 244 03 – fax, główny księgowy