Gmina Bralin

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale

15 września br. ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gmina Bralin na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosale” pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 700 000,00 zł.