Gmina Bralin

Podpisanie umowy z wykonawcą

28 marca 2024 r. wójt gminy Bralin, Piotr Hołoś podpisał umowę, której przedmiotem jest poprawa jakości sieci dróg w gminie Bralin. 

Umowy dotyczy remontu drogi gminnej łączącej miejscowości Tabor Mały – Utratę i Mielęcin. W ramach zadania ułożona zostanie nowa warstwa  nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa kamiennego, wyremontowane zostaną dwa przepusty oraz usunięte zostaną korzenie drzew i krzewów na długości ok. 300 m. Całkowita wartość zadania to kwota 773 867,35 zł, w tym 595 473,83 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót objętych umowami, zgodnie z przeprowadzoną procedurą udzielania zamówień publicznych, została spółka Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe SA reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Kamila Megę.

Dwóch mężczyzn przy stole podpisuje umoweFlaga i godło Polski