Gmina Bralin

Podpisanie umowy

Gmina Bralin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie w kwocie 595 473,83 zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Tabor Mały – Utrata i Mielęcin, gmina Bralin”. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 992 456,39 zł. Planowany zakres robót obejmuje remont odcinka drogi o długości ok. 1,3 km. Wykonana zostanie nowa warstwa bitumiczna jezdni oraz nowe pobocza.

Stosowana umowa została podpisana w dniu 08 lutego 2024 r. przez Gminę Bralin i Wojewodę Wielkopolskiego. Przewiduje ona rozpoczęcie realizacji zadania w maju a zakończenie najpóźniej do listopada 2024 roku.

Flaga i godło Polski