Gmina Bralin

Podpisanie umowy

9 listopada 2022 r. gmina Bralin podpisała umowę na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bralin i Chojęcin-Szum”.

Wykonawcą zadania jest firma PPUH INSTALEX Grzegorz Sośnicki z siedzibą w Kaliszu. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: roboty ziemne, roboty fundamentowe, odtworzeniowe dróg i chodników, instalacje wod - kan, inst. gazu, inst. elektryczne, teletechniczne, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu przepompowni (lampy, szafy sterujące, ogrodzenie, hydranty itp.). Inwestycja kosztować będzie 5.904.000,00 zł brutto. Część z tych kosztów dofinansowana zostanie z Polskiego Ładu w kwocie 4 400 000,00 zł. 

Tablica informująca o dofinansowaniu Polski Ład budowa kanalizacji w  Chojęcinie