Gmina Bralin
Powróć do: Termomodernizacja

Podpisanie umowy

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Bralin pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 400 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej”. W ramach realizacji przedsięwzięcia gruntownej termomodernizacji zostanie poddany budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie oraz budynek Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej. Prace termomodernizacyjne swoim zakresem obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę kolorystyki elewacji, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz instalacji grzewczej. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, zmniejszenie jej zużycia, a tym samym obniżenie kosztów ich utrzymania. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K-C Kinga Czysta. Stosowna umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 31 maja br.

Informacja o dofinansowaniu z Polskiego Ładu