Gmina Bralin

Telefon dla osób z niepełnosprawnością słuchową

W myśl przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Gminy Bralin udostępnia usługę, umożliwiającą kontakt poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych - SMS, MMS
pod nr telefonu: 570 421 354

Telefon dedykowany jest tylko dla osób z niepełnosprawnością słuchową.