Gmina Bralin
Powróć do: Gospodarka Odpadami

PSZOK

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w miejscowości Olszowa, ul. Bursztynowa 55A, 63-600 Kępno

Godziny otwarcia:

- w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00do 18:00

- w soboty w godzinach od 09:00 do 14:00 (w miesiącach kwiecień-październik).Mieszkańcy Gminy Bralin, zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną - w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mogą dowozić do punktu  następujące rodzaje odpadów:

 • Bioodpady uwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne  gałęzie, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew).
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne, czajniki elektryczne, odkurzacze, lokówki).
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, fotele, kanapy, okna i drzwi, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki).
 • Papier i tektura.
 • Tworzywa sztuczne.
 • Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego).
 • Metale.
 • Zużyte opony.
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 • Przeterminowane leki i chemikalia.
 • Inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.
 • Zużyte baterie i akumulatory.
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 • Styropian opakowaniowy dużych rozmiarów.
 • Odzież i tekstylia.
 • Papa odpadowa.
 • Odpady budowlane i remontowe (gruz, płytki ceramiczne itp.).


Odpady dostarczane do PSZOK-u muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Olszowa jest punktem samoobsługowym. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadów.

Do PSZOK w miejscowości Olszowa do przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne wytworzone we własnym gospodarstwie domowym i dostarczone przez mieszkańców (osoby fizyczne). Należy zatem podkreślić, że odpady wytwarzane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym rolniczej, nie mogą być dostarczane do PSZOK, np. usunięta roślinność podczas urządzania i pielęgnacji ogrodów, odpady z remontów, folia rolnicza i opony z ciągników, drewniane palety, folia opakowaniowa).

Regulamin PSZOK znajduje się na dole strone w sekcji " Pliki do pobrania".

Pliki do pobrania:

Regulamin PSZOK Olszowa
Format: pdf, 308.31 kB