Gmina Bralin

ETR - tekst łatwy do czytania

Informacje o Urzędzie Gminy Bralin w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)                              

 

Urząd Gminy Bralin


Urząd Gminy Bralin znajduje się przy ul. Rynek 3 w Bralinie.

 

Budynek urzędu

 

W budynku urzędu pracuje Wójt i urzędnicy.

 

Budynek ma dwa wejścia.

 

Wejście główne od strony ulicy jest odpowiednie dla osób

 

niepełnosprawnych, starszych i dla mam z dziećmi.

 

Drugie wejście jest od strony podwórza .

 

Wejście główne do urzędu gminy z podjazdem

 

Wejście tylne do urzędu gminy


Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójtem w Gminie Bralin jest Piotr Hołoś

Piotr Hołoś Wójt Gminy Bralin

 

Wójtowi w pracy pomagają Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy,

Skarbnik Gminy oraz pracownicy wielu referatów.

 

Miejsca parkingowe         

 

Urząd posiada jedno miejsce parkingowe. Przed budynkiem urzędu.

Miejsce parkingowe przed budynkiem urzędu

 

Czym zajmuje się urząd?    

 

W urzędzie możesz się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy,

 

wyrobić dowód osobisty, otrzymać akt zgonu czy akt urodzenia.

 

W urzędzie możesz też wziąć ślub cywilny.

 

W urzędzie zapłacisz podatki,

 

dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.

 

Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

 

W urzędzie zgłosisz odbiór śmieci.

 

Kontakt z pracownikami urzędu

 

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie:

 

• wyślij pismo pocztą na adres: Urząd Gminy Bralin,
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin,

• przynieś pismo osobiście do urzędu lub poprosić znajomą osobę,

• wyślij pismo za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej.
Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

• wyślij wiadomość na adres e-mailowy: gmina@bralin.pl

 

• wyślij faks pod numer 62 78 11 202,


• zadzwoń pod numer 62 78 11 201,

• przyjdź do urzędu i spotkaj się z pracownikiem w godzinach pracy
urzędu,

• Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami
przez tłumacza. Tłumacz jest za darmo. Tłumacz jest dostępny przez
cały czas pracy urzędu. Nie trzeba się wcześniej umawiać z tłumaczem.

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

Toaleta znajduje się na parterze.

 

Łazienka