Gmina Bralin
Powróć do: Umiem pływać

Umiem pływać 2021

Od 14 września uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Bralinie i z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej rozpoczną naukę pływania. Zadanie realizowane jest w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Program obejmuje 20 bezpłatnych godzin pozalekcyjnych realizowanych w 15 – osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni Qarium w Kępnie. Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. W trakcie nauki pływania uczniowie zapoznani zostaną również z zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie. Na zakończenie zajęć przewidziany jest egzamin praktyczny. W zajęciach weźmie udział 90 uczniów ze szkół z terenu gminy Bralin.

Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 34 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina Bralin pozyskała dofinansowanie w kwocie 18 000,00 ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

obrazek przedstawia plakat dot. programu "Umiem pływać"Logotypy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Umiem Pływać, LZS