Gmina Bralin
Powróć do: Jak załatwić sprawę

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, PROMOCJI GMINY


Kierownik referatu – specjalista ds. oświaty, kultury, sportu i pozyskiwania środków zewnętrznych

Justyna Hołub - Rojkiewicz
biuro nr: 12 – II piętro
telefon: 62 78 11 227
e-mail: justyna.rojkiewicz@bralin.pl

Stanowisko ds. oświaty, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Marta Brząkała
biuro nr: 13 – II piętro
telefon: 62 78 11 206
e-mail: marta.brzakala@bralin.pl

Natalia Rogowska - zastępstwo
e-mail: natalia.rogowska@bralin.pl

 

Stanowisko ds. promocji, kultury i ochrony zabytków

Milena Słowińska
biuro nr 13 - II piętro
telefon: 62 78 11 206
e-mail: milena.slowinska@bralin.pl