Gmina Bralin

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +

W dniu 29 maja 2023 roku podpisana została umowa na dofinansowanie Klubu Seniora + w Bralinie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023, moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+".  Zastępca wójta gminy Bralin Karol Wanzek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Grażyny Mosch podpisał stosowne dokumenty z wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim. Podpisana umowa przewiduje „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +”, określonego szczegółowo w ofercie nr 312/2023/Senior + złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 4 stycznia 2023 r. Termin zadania publicznego trwa aż do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Bralin otrzymała na ten cel wsparcie w kwocie 30 600,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 109 429,24 zł. Udział środków własnych wynosi 78 829, 24 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano dla podopiecznych Klubu Senior + w Bralinie: prace ręczne, manualne, rękodzieło artystyczne, kreatywny recykling, zajęcia ruchowo – gimnastyczne, zajęcia z stretchingu z elementami tańca, zajęcia muzyczne oraz jogę, a także seanse w miejscowej grocie solnej i podstawowy kurs samoobrony. Planuje się również wypiek świątecznych pierników, spotkanie z psychodietetykiem,  spotkania integracyjne i międzypokoleniowe z seniorami.

Logo Senior + 

Plakat dot. dofinansowania do Klubu Senior + w Bralinie