Gmina Bralin
Powróć do: Dla Seniorów

Program wieloletni Senior +

Gmina Bralin przystąpiła do realizacji wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 200 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 449 987,73 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

Grupą docelową są: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące teren gminy Bralin.

Głównym celem programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Program wieloletni Senior +