Gmina Bralin

Granty PPGR

Gmina Bralin dzięki Funduszom Europejskim pozyskała 307 496,00 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostanie 119 nowych laptopów, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Logo Granty PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Baner granty PPGR