Gmina Bralin

Gmina Bralin z perspektywy ostatnich pięciu lat 2019 – 2024

Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś podsumował 5-letni okres swojej kadencji. Podsumowanie to zaprezentujemy w kilku odsłonach publikowanych każdego piątku na stronie internetowej gminy Bralin www.bralin.pl.

 

W dniu dzisiejszym publikujemy drugą sferę życia mieszkańców Gminy Bralin: ochrona środowiska i ekologia.

W latach 2019 – 2023 troska o poprawę warunków życia mieszkańców i ochronę środowiska obejmowały wiele  zaplanowanych i zrealizowanych zadań, tych bieżących i długoplanowych.

    W Mnichowicach, Chojęcinie Parcelach, Chojęcinie Szum  i części Bralina zostały zaprojektowane i wybudowane sieci kanalizacyjne o łącznej długości blisko 14 km.  W 2023 roku pozyskaliśmy 4,7 mln  złotych  dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nosale. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Nosalach, Mnichowicach, Bralinie, Weronikopolu, Chojęcinie, Nowej Wsi Książęcej Parcelach i Chojęcinie Szum to ponad 8 km  wykonanych, nowych sieci wodociągowych. Łączna wartość tych zadań to ponad 11,5 mln złotych. Modernizowaliśmy również Stację Uzdatniania Wody w Bralinie i przepompownię ścieków przy ulicy Błotnej. Pozyskaliśmy w 2023 r. z Programu Polski Ład dofinansowanie 1 900 000,00 zł na kontynuację modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Bralin. Inwestycja jest na etapie prac projektowych.

Budowa kanalizacji w Chojęcinie

Budowa kanalizacji w Chojęcinie

Przepompownia w Bralinie

Przepompownia, ul. Błotna w Bralinie

Stworzyliśmy i wprowadziliśmy w życie Gminny program dotacji do wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania  tzw. ”kopciuchów” na inne, ekologiczne wspierając mieszkańców kwotą łącznie 439 535,50 złotych. W latach 2020-2023 skorzystało na tym 111 gospodarstw domowych.  Z rządowego programu "Czyste Powietrze" z pomocą i za pośrednictwem pracownika UG skorzystało 97 gospodarstw domowych. Termomodernizowano  budynki, instalowano nowe piece, pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

  W tej kadencji obiekty szkolne w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej  po uzyskaniu dofinansowania w kwocie 4,4 mln złotych zostały objęte termomodernizacją polegającą na wymianie pieca i źródeł ciepła, ociepleniu ścian i stropów, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz wymianie stolarki drzwiowej i okiennej. Cały zakres tego wspólnego zadania to wydatek łączny ponad 5 milionów.

Termomodernizacja szkoły w Bralinie
Termomodernizacja bralińskiej podstawówki

Termomodernizacja szkoły w Nowej Wsi Książecej

Prace termomodernizacyjne przy szkole w Nowej Wsi Książęcej

 

Ponadto pozyskaliśmy w 2023 r. dofinansowanie 5,4 mln złotych  i przygotowujemy dokumentację na termomodernizację pozostałych budynków będących w zasobie Gminy tj. budynek Urzędu Gminy wraz z budynkami przyległymi, budynek Klubu Seniora i budynek Świetlicy Tęcza z Remizą OSP w Bralinie, sala Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej i Dom Ludowy w Chojęcinie.

  Usuwaliśmy z terenu Gminy produkty zawierające azbest oraz odbieraliśmy i zlecaliśmy utylizację folii pochodzącej z gospodarstw rolniczych. Doprowadziliśmy do nieruchomości gminnych w Bralinie przyłącza  gazu ziemnego. We współpracy z samorządem wojewódzkim wybudowaliśmy 900 metrową ścieżkę pieszo – rowerową zachęcając mieszkańców do korzystania. Łącznie w latach 2019-2023 posadziliśmy na gruntach gminnych  175 drzew i 20 krzewów.

Ścieżka pieszo-rowerowa w ChojęcinieŚcieżka pieszo-rowerowa

Święto Drzewa w placówkach oświatowych

Sadzenie drzew przy szkole podstawowej w Bralinie

 

Z Programu „Rozświetlamy Polskę” pozyskaliśmy dofinansowanie 592 800,00 złotych i wymienimy wszystkie stare, nieefektywne lampy uliczne. Każdego roku dofinansowaliśmy działalność Spółek Wodnych w zakresie ich prac na obszarze Gminy Bralin.

Wszystkie zrealizowane zadania to przejaw naszej wspólnej troski o to, by rozwój Gminy szedł w parze z poszanowaniem i ochroną środowiska.

Piotr Hołoś

Wójt Gminy Bralin

 

Pierwsza strefa życia mieszkańców – szeroko pojęte bezpieczeństwo osobiste i zdrowotne TUTAJ

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności