Gmina Bralin
Powróć do: Programy i konkursy

Usuwanie z terenu Gminy Bralin wyrobów zawierających azbest

Gminie Bralin została przyznana pomoc finansowa za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie z terenu Gminy Bralin wyrobów zawierających azbest”. Z dniem 26.09.2022 r. zostaje otwarty nabór wniosków dla mieszkańców. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bralin, którzy figurują w Bazie Azbestowej administrowanej przez Gminę Bralin (dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) i Marszałka Województwa Wielkopolskiego (dla pozostałych podmiotów), na których znajdują się wyroby zawierające azbest. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest. O kolejności udzielenia pomocy decydować będzie data złożenia wniosku. Realizacja zadania dla zakwalifikowanych wnioskodawców planowana jest na 2023 rok.

 

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie
Format: pdf, 63.41 kB
Zarządzenie
Format: pdf, 400.84 kB
Wniosek
Format: pdf, 309.43 kB
Ocena stanu
Format: pdf, 827.66 kB
Zgoda współwłaściciela
Format: pdf, 171.07 kB
Oświadczenie o pomocy de minimis
Format: pdf, 253.99 kB
Formularz inf. o pomocy
Format: pdf, 146.27 kB
Formularz inf. w rolnictwie
Format: pdf, 29.86 kB