Gmina Bralin
Powróć do: Programy i konkursy

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Jesienią 2020r. Gmina Bralin odebrała nieodpłatnie folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej z terenu gminy Bralin. Zebrano łącznie 19,87 ton odpadów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 935 zł. Usługę związaną z odbiorem i transportem oraz przekazaniem do dalszego zagospodarowania folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykonała firma SO-MASZ z Łasku. Zadanie to zostało sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9 935,00 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej