Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Akcja zima - placówki noclegowe

W związku z sezonem zimowym informujemy, że na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima znajdują się wykazy placówek noclegowych tj.:  schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Kępińskiego działa Noclegownia – Mianowice 3D, 63 – 600 Kępno.

Akcja zima - pomoc bezdomnym


 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bralin wraz z Pawłem Wróblem z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu i sołtysami wszystkich sołectw zapraszają każdego rolnika z Gminy Bralin na badanie gleby. Zakres badań obejmuje oznaczenie odczynu pH (zakwaszenia) gleby oraz zawartości makroskładników, czyli: fosforu, potasu i magnezu.

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań , które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd - obywatel czy przedsiębiorca, drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.Biznes.gov.pl.

                                                                 


 

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza  do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Skrócony okres przechowywania akt pracowniczych

Zbliża się 1 stycznia 2019 rok, a z nim termin wejścia w życie przepisów ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja.

Interpelacja Radnej Gminy Bralin Anny Czajki

Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2019 roku