Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ukazały się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zainteresowanych odsyłamy do ogłoszenia, które znajduje się na www.bip.bralin.pl.

 • Herb Gminy Bralin

Zarządzenie Wójta Gminy Bralin w sprawie powołania komisji konkursowej

Informujemy o ukazaniu się Zarządzenia Wójta Gminy Bralin w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Treść zarządzenia znajduje się TUTAJ.

 • Plakat kampanii

Stop pożarom traw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jak i poszczególnych gmin, prowadzi kampanię społeczną "STOP POŻAROM TRAW". W związku z powyższym zachęca do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej kampanii www.stoppozaromtraw.pl

 

 • Grafika tematyczna - książeczki wojskowe

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2017r.

3, 4 i 11 kwietnia 2017r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998r. i kobiet urodzonych w latach 1993-1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, zameldowanych w Gminie Bralin.

 • Grafika tematyczna - firma zdejmuje azbest z dachu

Usuwanie azbestu w 2017 roku

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kępińskiego, w tym również z obszaru naszej gminy. Szczegóły i wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie www.bip.bralin.pl.

 

 

 

 • Logo Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

W związku ze sporządzniem planu przeciwdziałania skutkom suszy przekazujemy do publicznej wiadomości załączone do niniejszej informacji obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu umożliwienia zapoznania się z jego treścią.

 

 • Herb Gminy Bralin

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych na realizacje celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu w gminie Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy do działalności sportowej.

 

 • Smog

Wyrywkowe kontrole kotłowni

W oparciu o przepisy art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na terenie gminy Bralin przeprowadzone zostaną wyrywkowe kontrole przestrzegania przepisów ochrony środowiska z zakresu spalania odpadów w piecach.

 • Lekarz weterynarii

Minimalne zasady bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie mając na uwadze fakt, że istnieje realna możliwość zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HAPAI) zaleca hodowcom drobiu przestrzeganie minimalnych zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu ptaków.

 • Logo Funduszy Europejskich

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Od 06.03.2017 do 31.03.2017 roku trwa nabór do projektu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO.

 • Herb Gminy Bralin

Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadania w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do składania ofert.

 

 • Herb Urzędu Marszałkowskiego

Rozporządzenie w sprawie HPAI uchylone

Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr 10/17 z dnia 20 lutego 2017 roku uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

 • Logo ZUS

Informacja ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Ostrowie Wlkp. zwrócił się z prośbą o publikację na stronie internetowej gminy informacji przygotowanej przez regionalnego rzecznika prasowego ZUS na temat wyników kontroli zwolnień lekarskich. Treść komunikatu zamieszczamy poniżej.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

 

 

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 840 SC, który służy  do ochrony drzewostanów sosnowych.

 

 

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie Gminy Bralin w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie Gminy Bralin w 2017 roku.

 

 

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

 

 

 • Logo Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Na prośbę Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Kępnie zamieszczamy informację o Forum Rolniczym Powiatu Kępińskiego, które odbędzie się 13 lutego w Siemianicach. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 • Logo ZUS

Projekty edukacyjne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje projekty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS” oraz  uczniów gimnazjów „Projekt ZUS”.  To przedsięwzięcia, których celem jest kształtowanie świadomości o ubezpieczeniach społecznych młodego pokolenia Polaków.Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje projekty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS” oraz  uczniów gimnazjów „Projekt ZUS”.  To przedsięwzięcia, których celem jest kształtowanie świadomości o ubezpieczeniach społecznych młodego pokolenia Polaków.

 • Logo ZUS

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzonych przez ZUS kontroli płatników składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zwrócił się do urzędu z prośbą o wywieszenie tej informacji do publicznej wiadomości.

 • Logo Ministerstwa Środowiska

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje dwie tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się 22 i 28 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu.

 • Logo Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Dzień otwarty w ZUS Kępno

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kępnie zaprasza na ,,Dzień Otwarty’’ płatników składek delegujących pracowników do pracy za granicę i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi stosowania ustawodawstwa właściwego.

 

 • Grafika - tenis stołowy

II Turniej Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Mnichowice oraz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Bralin zapraszają do udziału i kibicowania w  II Turnieju Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin. Zawody przeprowadzone bedą 19 lutego br. w Domu Ludowym w Mnichowicach od godz. 12.00. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Spotkanie z rolnikami "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapraszają na spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godz. 10.00  w Domu Katolickim w Kępnie przy ul. Kościuszki 3.

Przekaż 1% swojego podatku

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz dzieci – mieszkańców naszej gminy, które zmagają się z ciężką chorobą nowotworową. Na Państwa pomoc liczą Samuel Marcinków z Mnichowic i Tobiasz Aplas z Nowej Wsi Książęcej.

Bezpłatny kurs komputerowy

Od 24 marca w Mielęcinie i w Taborze Wielkim przez trzy kolejne weekendy zainteresowani mieszkańcy tych lub pobliskich miejscowości będą mieli możliwość skorzystania i zdobycia bądź poszerzenia swoich umiejętności w dziedzinie obsługi komputera i Internetu.

 

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

 

 

Większa możliwość otrzymania pomocy żywnościowej

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

 

Z nowym rokiem zmiany w wycince drzew i krzewów

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 grudnia 2016 roku pod pozycją 2249, zniosła obowiązek uzyskiwania zezwoleń przez osoby fizyczne na usuwanie drzew z własnych posesji.

 

 

 • Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok
 • Komasowani

Informacja dotycząca scalania gruntów

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 • Zyczenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bralin

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji prosimy o przyjęcie  najserdeczniejszych życzeń

 

 • Ochrona środowiska

Dofinansowania dla osób fizycznych w dziedzinie ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje ogłoszenie w pierwszym półroczu 2017 r., trzech programów priorytetowych skierowanych do osób fizycznych:OZE, TERMO, PIECYK -2017

Apel Starosty - Najważniejszy zdrowy rozsądek

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.
W tej sprawie apeluje po raz kolejny Starosta Kępiński, który prosi o zaniechanie spalania odpadów w kotłowniach.
 • Erasmus

Warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych

Informacje na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+
 • Czyste powietrze

Informacja dla mieszkańców dotycząca poprawy jakości powietrza

Informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

 • Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

 • Przerwa w dostawie prądu

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektrycznych

 • Teatr w Częstochowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej zaprasza do teatru

20 listopada br. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej organizuje wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie na spektakl „Prywatna klinika”.

 

 

 • Konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

 

 

 • Klucze

Znaleziono klucze

3 października br. w Bralinie przy ul. Wrocławskiej - w niedalekiej odległosci od skrzyżowania w kierunku Taboru Wielkiego i drogi dojazdowej do węzła Bralin znaleziono pęk kluczy. Klucze można odebrać w Urzędzie Gminy Bralin, pokój nr 2.

 

 

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje z zakresu wsparcia z UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. 20 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 

 

 • Logo ARTwarium

Kino samochodowe w Bralinie

Już 14 października w piątek o godz. 20.00 na placu obok boiska sportowego seans polskiego filmu „Demon” z 2015 r. "Demon" to polsko-izraelski film fabularny z 2015 roku w reżyserii Marcina Wrony na motywach dramatu Piotra Rowickiego „Przylgnięcie”.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Pierwsze nabory wniosków we Wrotach Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Termin składania wniosków: 14.10.2016 – 28.10.2016.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Szkolenie dla ubiegających się o środki na działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski serdecznie zaprasza 5 października 2016 r. na szkolenia z zakresu ubiegania się o pomoc na wdrażanie operacji w ramach działania LEADER na lata 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

 

 

 • Urna wyborcza

Pierwsze posiedzenie OKW

Informujemy o zwołaniu przez Wójta Gminy Bralin pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Nowej Wsi Książęcej w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bralin.

 

 

 • Boisko piłki nożnej

Turniej Piłki Nożnej Ministrantów

Proboszcz parafii w Nowej Wsi Książęcej zaprasza na Turniej Piłki Nożnej Ministrantów o Puchar Wójta Gminy Bralin. Turniej odbędzie się 1 października 2016 r. na boisku w Nowej Wsi Książęcej. Najpierw o godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy, a po niej losowanie kolejności drużyn.

 

 

 • Warsztaty tańca

Warsztaty tańca w jesiennej odsłonie

Stowarzyszenie ARTwarium zaprasza na warsztaty tańca. Ty też możesz tańczyć! Wystarczy zapisać się na zajęcia tańca nowoczesnego z ARTwarium!

 

 

 • Kurs komuterowy

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Rozpoczęła się rekrutacja do bezpłatnego szkolenia komputerowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 20114-2020.

 

 

Rusza projekt Akcja Aktywizacja - EFS

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kępnie rozpoczyna nabór kandydatów do projektu „AKCJA AKTYWIZACJA- EFS”. Projekt ma na celu wsparcie osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej.

 

 

Prace nad Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017-2020

Informujemy o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Organ opracowujący taki dokument jest zobowiązany, na mocy ustawy, do zapewnienia udziału społeczeństwa. W związku z powyższym, w terminie 21 dni, tj. od 21 września do 11 października 2016 roku włącznie, można zapoznać się z projektami ww. dokumentów.

 

 

 • PROW

Rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29 września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

 

 

 • Logo UMWW

Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Departament Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Rajd rowerowy - szlakiem śląskich kościołów

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza mieszkańców powiatu kępińskiego na rajd rowerowy który odbędzie się 18 września. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 

 

 • Plakat happeningu

Zapraszają na happening

Gmina Baranów i Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie zapraszają mieszkańców powiatu kępińskiego na Happening "Niech sztuka trafia pod strzechy", który odbędzie się 18 września br. o godzinie 16.00 w Grębaninie.

 • Plakat konkursu

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Starosta Kępiński zaprasza solistów i solistki na IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Zgłoszenia należy składać do 11 października 2016 r.

Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Rajd rowerowy - szlakiem śląskich kościołów

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza mieszkańców powiatu kępińskiego na rajd rowerowy który odbędzie się 18 września. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 • Logo Województwa Wielkopolskiego

Konkurs „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w nowej formule Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”.

 • Logo pomocy społecznej

GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że od września są wydawane wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
 • Logo Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie na start

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w piątek, 26 sierpnia 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.15 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

W niedzielę zapraszamy na festyn Pożegnianie lata

 • Plakat Pożegnianie lata

Dożynki Gminno-Parafialne

 • Plakat dożynki

Informacja o przyznanej kwocie dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż została przyznana dotacja dla LKS „Sokół” Bralin w wysokości 23.500,00 zł na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Bralin do działalności sportowej.

 • Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

Wójt Gminy Bralin informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do dnia 12 września 2016r. mogą składać wnioski w celu uzyskania dofinansowania na zakup podręczników. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Formularze wniosków dostępne są również u dyrektorów szkół.

 • Pies bez właściciela

Pies bez właściciela

W minioną sobotę, 6 sierpnia średniej wielkości pies, o umaszczeniu biszkoptowym, błąkał się po terenie sołectwa Weronikopole. Pies jest łagodny i spokojny. Właściciela lub osobę chętną do zaopiekowania się psem prosimy o kontakt pod nr tel. (62) 78 11 225.

 • Badanie wzroku

Ogłoszenie - badanie wzroku

Informujemy, że 8 sierpnia 2016r. w Ośrodku Zdrowia przy ul. 3 Maja 9 w Bralinie w godzinach od 13.00 do 15.00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy. Badania wykonuje OKO-LUX sp. z o.o.

 • Logo Ministerstwa Środowiska

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z opracowywaniem przez Ministra Środowiska programu pod nazwą „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2016-2020” informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z prowadzeniem inwentaryzacji stanu lasu przez Instytut Badawczy Leśnictwa w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

 • Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Kredki

Wyprawka szkolna – pomoc uczniom

Informujemy, iż już niebawem ruszy Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

 

 • Logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Wójt Gminy Bralin, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bralinie, OSP w Czerminie oraz OSP w Weronikopolu serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę 3 lipca 2016r. o godz. 14.00 na stadionie LKS „Sokół” Bralin.

 • Plakat oddaj krew

Akcja pobierania krwi

Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie oraz Gmina Bralin zapraszają wszystkich honorowych dawców oraz osoby zainteresowane pomaganiem innym do oddania krwi. Akcja poboru krwi odbędzie się 3 lipca 2016 roku
 • Tęcza

Tęczowe wakacje ruszą niebawem

W piątek, 24 czerwca kończy się rok szkolny. Uczniowie rozpoczną wakacje. Dla tych, którzy nie lubią, nudnego siedzenia w domu, a wolą spotkać się z kolegami i koleżankami i aktywnie spędzić czas świetlica „Tęcza” przygotowała ofertę zajęć.

 • Logo Funduszy Europejskich

Środa z funduszami dla instytucji kultury

6 lipca 2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

 • Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Apel o bezpieczne wakacje

Publikujemy apel prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników i dzieci o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie wakacji na wsi. Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo. Treść listu znajduje się w załączniku poniżej.

 • Uwaga utrudnienia w ruchu

Możliwe czasowe utrudnienia w ruchu

W związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Bralinie informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu na ulicy Rzemieślniczej i łączniku do drogi wojewódzkiej w Bralinie. Przewidywany termin przywrócenia przejezdności drogi to 8 lipca 2016 r., a ostatecznego zakończenia robót – do końca lipca br. Z góry przepraszamy za czasowe utrudnienia i niedogodności.

 • Logo 500+

Realizacja programu 500 + w gminie Bralin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie przypomina, iż 1 lipca 2016 r. upływa termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, które chcą uzyskać prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od bieżącego miesiąca, tj. od miesiąca, w którym zostały złożone.

 • Plakat konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Unikatowe bogactwo natury, pamiątki ponad tysiącletniej historii, liczne szlaki turystyczne czy niebanalne wydarzenia plenerowe, to tylko niektóre atuty Wielkopolski, które utrwalone na zdjęciu mogą stać się idealną wizytówką regionu.

 • Grafika - segregowanie śmieci

Uwaga Mieszkańcy!

Wójt Gminy Bralin działając na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o niezwłoczne zweryfikowanie ze stanem faktycznym danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany deklaracji należy dokonać najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku.

 • Logo crossu

VI Braliński Cross Rowerowy - zapraszamy

27 maja 2016 r. odbędzie się 6. edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego. Do startu w tej rowerowej imprezie adresowanej do dzieci i młodzieży zaprasza organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Uczestnicy wyścigu rywalizować będą o Puchar Wójta Gminy Bralin, a impreza przeprowadzona będzie na terenie parkingu przy kościele Na Pólku pod Bralinem.

„Mały grant” – nowe wzory!

10 maja 2016r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Od 10 maja 2016r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) muszą być składane na nowym wzorze.

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

28 maja 2016 roku, od godz. 8.00 – 10.00 na zbiorniku wodnym w Nosalach odbędą się tradycyjne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bralin z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Organizatorami zawodów jest Gmina Bralin i Koło Wędkarskie „Oczko” z Nosali.

Stypendium pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje o kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017. Stypendium pomostowe skierowane jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku, zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich na uczelniach publicznych, pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, zamieszkują tereny wiejskie lub  miasta do 20 tys. mieszkańców. Więcej informacji zainteresowani znajdą na www.stypendia-pomostowe.pl

 • Bus 500+

Kampania informacyjna "500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w środę, 11 maja 2016 roku w godz. 13.00 - 15.00 naszą gminę odwiedzi bus 500+ w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeszkoleni przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzielają informacji o szczegółach nowego programu rządowego. Bus 500+ pojawi się przed budynkiem Urzędu Gminy Bralin. Można w nim uzyskać informacje nt. programu.

Użytkowanie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie informuje, że kwestię użytkowania boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią regulują: Zarządzenia Wójta Gminy Bralin Nr 67/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bralin oraz Nr 72/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bralin.

Wybory uzupełniające w sołectwie Czermin

W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa sołectwa Czermin pana Stanisława Dębskiego Wójt Gminy Bralin zarządza zwołanie na dzień 20 kwietnia na godz. 18.00 zebranie wiejskie w salce Domu Ludowego w Czerminie. Szczegóły w obwieszczeniu poniżej.

 • Logo OHP

Bezpłatne szkolenia

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kępnie informuje o bezpłatnych szkoleniach zawodowych, których jest organizatorem. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej.

 • Logo 500+

Informacja - świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pobieranie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od 12 kwietnia 2016 r. odbywać się będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dzień otwarty US

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie w ramach akcji rozliczenia podatku dochodowego za 2015r. zaprasza na "dzień otwarty", który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku (sobota) w godzinach: 9.00 - 13.00.

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje dla przedsiębiorców

18 kwietnia 2016 roku Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30.

 • Grafika - tenis stołowy

9 i 10 kwietnia Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach zaprasza do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się 9 i 10 kwietnia br. w Domu Ludowym w Mnichowicach. W sobotę, 9 kwietnia rozegrane zostaną mecze w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz dziewczęta do lat 16, a w niedzielę 10 kwietnia - mężczyźni od lat 17 oraz kobiety od lat 17. Turniej przeznaczony dla mieszkańców Gminy Bralin.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na mocy art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie "Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego.

Ruszył nabór na usuwanie azbestu

Ruszył kolejny nabór wniosków na wykonanie usługi dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest. Stosowny formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Bralin (II piętro, pokój nr 17) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bralin.bip.pl w zakładce Ochrona środowiska i gospodarka komunalna/Azbest. Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bralin. Wypełnione dokumenty należy składać do 15 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Bralin. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia oraz pozytywnym rozpatrzeniu, wniosek jest przekazywany do Starostwa Powiatowego w Kępnie, w terminie 14 dni od daty wpływu.

Z początkiem wiosny robimy porządki

Przed nami kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Nie będą odbierane duże opony z samochodów ciężarowych, ciągników, kombajnów itp. Tzw. wystawka nie obejmuje również odpadów budowlanych, gruzu i gleby oraz odpadów zielonych, czyli gałęzi, trawy czy liści.

 • Logo 500+

Informacja - świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pobieranie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) jest możliwe od 21 marca 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie.

 • Logo PZERiI

Zapraszają na wyjazdy

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie zaprasza członków i osoby niezrzeszone na organizowane przez siebie wycieczki, zarówno jednodniowe jak i wielodniowe.

 • Plakat Songowisko

Zapraszają na "Songowisko"

Profesjonalne jury, konsultacje z instruktorami śpiewu i bardzo atrakcyjne nagrody! Zgłoś się do Przeglądu Talentów Muzycznych "Songowisko".

Zmiana dyżuru

Przewodniczący Rady Gminy Bralin informuje,  iż wyjątkowo przenosi swój środowy dyżur z 9 marca br. na czwartek 10 marca br. Przewodniczący dyżurował będzie w godzinach: 13.00 - 15.00.

Zapraszają na koncert

W niedzielę, 13 marca 2016r. o godzinie 18:00 Siostry Nazaretanki  z Ostrzeszowa i organizatorzy zapraszają na koncert pt. "W organowym majestacie". Na organach zagra Andrzej Mytkowski. Wstęp na koncert jest wolny.

Oferta OSP Mnichowice

Na mocy art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach złożyła ofertę realizacji zadania publicznego.

 • Logo Funduszy Europejskich

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2 marca 2016 roku ogłoszony został II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielęcinie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem poszkolnym.

 • Portret Mikołaja Kopernika

Drzwi otwarte w szkole

2 marca br. o godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Bralinie otworzy swoje podwoje dla rodziców i dzieci z rocznika 2010. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej.

Kampania informacyjna UStat

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi informację i promocję tegorocznych badań ankietowych. To ma pozwolić szerokiej grupie respondentów zrozumieć specyfikę pracy ankieterów statystycznych i poprawić bezpieczeństwo zarówno ankieterów jak i mieszkańców gminy.

 • Logo Funduszy Europejskich

Środa z funduszami dla przedsiębiorstw

2 marca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

 • Logo SPZB

Pociąg znów rusza! Zapraszamy do teatru!

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej rozpoczyna realizację projektu „Ze stacji Bralin do stacji kultura”. To oferta, która od sześciu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców, a dotyczy wojaży kulturalnych, czyli wyjazdów do teatrów czy na koncerty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Komisja Konkursowa sprawdziła i oceniła złożone oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacja o przyznanej kwocie dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż została przyznana kwota dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sport Bralin w wysokości 22.554,00 zł na realizację celu publicznego w zakresie: poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Bralin do działalności sportowej.

Znaleziono psa

30 stycznia br. w okolicy cmentarza przy ul. Lipowej w Bralinie znaleziono młodego, ok. trzymiesięcznego kundelka. Poszukujemy właściciela lub osobę chętną do zaopiekowania się zwierzęciem, w przeciwnym wypadku trafi on do schroniska dla psów. Kontakt pod nr tel. (62) 78 11 225.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2016 roku

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1585), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 13/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 4 kwietnia do 20 kwietnia.

 • Logo OSP RP

Sprawozdawczo-wyborcze zebrania w OSP

Zbliża się sezon walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ww wszystkich jednostkach Ochotniczych Staży Pożarnych działających na terenie gminy Bralin.

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje z zakresu wsparcia ze środków UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W dniu 10.02.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-12.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 • Bal karnawałowy

Bal Karnawałowy w Tęczy

27 stycznia br. opiekunki świetlicy „Tęcza” zapraszają wszystkie dzieci na Wielki Bal Karnawałowy. Organizatorzy wzywają na bal księżniczki, czarownice, wróżki, Indianki, kowbojów, piratów, Spidermanów i Batmanów. Będą konkursy z nagrodami i niespodzianki. Wesołą zabawę poprowadzą klowni oraz ich przyjaciel Tygrysek. A kto zostanie zwycięzcą konkursu na najlepszy strój tegorocznego balu? Przyjdź i baw się z innymi.

Zapraszamy sołectwa do sportowej rywalizacji

 • Herb Gminy Bralin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Bralin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadania w dwóch obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Oferty można składać do 9 lutego 2016 roku.

Ferie zimowe już niebawem

Ferie zimowe już niebawem. Uczniowie województwa wielkopolskiego przerwę zimową rozpoczynają już 18 stycznia i odpoczywać będą do 31 stycznia 2016 roku. Jak co roku zorganizowane zajęcia na ferie przygotowała Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza”.

[KOPIA] Konsultacje z zakresu wsparcia z UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. 20 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 

 

[KOPIA]

 • Logo ARTwarium

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0