Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Oddział Rejonowy PZERiI zaprasza na wycieczkę

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Bralinie w dniu 3 kwietnia 2019 r. organizuje wycieczkę do Uniejowa na którą serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZERiI.

Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w formie wspierania zadania w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Bralin ogłasza nabór na wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2019 r.

IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bralin

To już IV turniej współorganizowany przez Radę Sołecką sołectwa Mnichowice oraz REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, PROMOCJI GMINY Bralin. Turniej odbędzie się 24 lutego br. w Domu Ludowym w Mnichowicach, od godziny 11:00. Turniej przeznaczony dla mieszkańców Gminy Bralin.

Zaktualizowane informacje o funkcjonowaniu posterunku policji w Bralinie

Posterunek Policji w Bralinie podzielony jest na cztery rejony służbowe dzielnicowych:

REJON nr 1 dzielnicowy sierż. sztab. Michał Jurowicz

Obejmuje sołectwa: Bralin

REJON nr 2 dzielnicowy st. asp. Bogdan Garczarek

Obejmuje sołectwa: Chojęcin (sołectwa: Chojęcin-Wieś i Chojęcin-Parcele), Czermin, Działosze, Lipnik, Mielęcin, Mnichowice, Nosale, Tabor Wielki, Tabor Mały, Utrata, Weronikopole.

REJON 3 dzielnicowy asp. sztab. Adrian Szlag

Obejmuje sołectwa: Brzezie, Chałupki, Gęsia Górka, Gola,  Koza Wielka, Miechów Ludwiczyn, Nieprosin, Perzów, Słupia pod Bralinem, Turkowy, Wygoda Turkowska

REJON 4 dzielnicowy st. asp. Arkadiusz Bober

Obejmuje sołectwa: Domasłów, Domasłów Szczęście, Ligota, Miechów, Nowa Wieś Książęca, Trębaczów, Zbyczyna.


Pełniącym obowiązki Kierownika Posterunku Policji jest asp. Piotr Świeściak

tel. służbowy 627915341/342, 506212613

DANE TELEADRESOWE DZIELNICOWYCH

lst. asp. Bogdan Garczarek – tel. 786936275, 7915340, dzielnicowy.ppbralin2@po.policja.gov.pl
lsierż. sztab.Michał Jurowicz – tel. 786936276, 7915340, dzielnicowy.ppbralin1@po.policja.gov.pl
lasp. sztab. Szlag Adrian – tel. 786936282, 7861097, dzielnicowy.ppbralin3@po.policja.gov.pl
lst. asp. Arkadiusz Bober – tel. 786936272, dzielnicowy.ppbralin4@po.policja.gov.pl

 

I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne drużyny do udziału w I otwartym turnieju piłki siatkowej o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BRALIN MARKA MARKIEWICZA. Zawody odbędą się 17 lutego 2019 r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej. Zapisy oraz wszystkie szczegóły pod nr tel. 62 78 11 218

Spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi

27 lutego o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Olszowie na ul. Opalowej 5 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi pod nazwa WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI.

Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa "Tęcza" zaprasza

Świetlica Profilaktyczno - Środowiskowa "Tęcza" w Bralinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 6 do 16 lat od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30-16.00 na zajęcia.

Warsztaty pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska"

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje trzy tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska", które odbędą się w dniu 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00  w siedzibie tut. Urzędu - al. Niepodległości 34, Poznań, sala konferencyjna II.

Urząd Gminy Bralin informuje

W związku z awarią transformatora na ul. Przemysłowej w Bralinie nastąpiła przerwa w zasilaniu oświetlenia ulicznego w rejonie ulic zasilanych z tego urządzenia (m.in. ul. Lipowa, Poprzeczna i Przemysława oraz ulice w ich sąsiedztwie)


 

Poszukiwany właściciel psa !

Poszukujemy właściciela zagubionego w śniegu pieska. Po łagodnym usposobieniu widać, że ma dobry i bliski kontakt z ludźmi. Suczkę znaleziono dzisiaj w Bralinie pomiędzy ulicą Kępińską a Południową. Prosimy właściciela o odbiór kundelka z siedziby Urzędu Gminy Bralin, kontakt telefoniczny pod numerem 62 78 11 225

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Wójt Gminy Bralin informuje, że w dniu 08.02.2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bralin odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w spotkaniu.

Nie tylko emeryci dostaną PlT z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PlT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Uwaga producenci rolni - akcyza

Od dnia 01.02.2019 do dnia 28.02.2019 Gmina Bralin przyjmuje wnioski I raty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2019. Wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego ( ON zakupiony od dnia 01.08.2018 do dnia 31.01.2019 ) należy składać w Urzędzie Gminy Bralin pokój nr 9 codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30.

 

Akcja zima - placówki noclegowe

W związku z sezonem zimowym informujemy, że na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima znajdują się wykazy placówek noclegowych tj.:  schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Kępińskiego działa Noclegownia – Mianowice 3D, 63 – 600 Kępno.

Akcja zima - pomoc bezdomnym


 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bralin wraz z Pawłem Wróblem z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu i sołtysami wszystkich sołectw zapraszają każdego rolnika z Gminy Bralin na badanie gleby. Zakres badań obejmuje oznaczenie odczynu pH (zakwaszenia) gleby oraz zawartości makroskładników, czyli: fosforu, potasu i magnezu.

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań , które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd - obywatel czy przedsiębiorca, drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.Biznes.gov.pl.

                                                                 


 

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza  do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Skrócony okres przechowywania akt pracowniczych

Zbliża się 1 stycznia 2019 rok, a z nim termin wejścia w życie przepisów ustawy związanej ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja.

Interpelacja Radnej Gminy Bralin Anny Czajki

Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2019 roku