Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Ostrzeżenie meteo 6.06.2019 r.

Przed burzami z gradem od godziny 18:00 w dniu 6.06.2019 r. do 2:00 w dniu 7.06.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 16 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Bralin wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pt. „Na dwóch kółkach po okolicy” złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej.

Wydłużone godziny pracy przedszkola w Nowej Wsi Książecej

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Książęcej informuje, że od września 2019 roku wydłuża godziny pracy. Przedszkole bedzie otwarte w godzinach 6.30 do 15.30 (tj. 9 godz. dziennie).

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, w których bierze udział nasza gmina. Szkolenia przygotowane są w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" https://e-mocni.org.pl/ .

                                                                     


 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie zaprasza na Warsztaty Wielkanocne

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcine serdecznie zaprasza na Warsztaty Wielkanocne, które odbędą się 6 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Chojęcinie.  Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem tel. 695 379 786. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych!

KOWR czeka na zgłoszenia do "Bitwy Regionów"

Przypominamy, że do 31 marca br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji "Bitwy Regionów".

                                                  

Finalista "Mam Talent" ze swoim magicznym show w Nowej Wsi Książęcej

Serdecznie zapraszamy na pełne magii i iluzji show w wykonaniu finalisty programu "Mam Talent" Bartosza Lewandowskiego. Występ odbędzie się 23.03.2019 r. o godzinie 17.00 w Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej. Bilety w cenie 20 zł od osoby do nabycia przed pokazem.

Zapraszamy na zwariowane show Hity Niby Elity

Serdecznie zapraszamy na zwariowane show: HITY NIBY ELITY w wykonaniu burmistrzów, kierowników, dyrektorów oraz wójtów , które odbędzie się 31.03.2019 r.  o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Dobra zabawa gwarantowana, serdecznie zapraszamy.

                                                  

Warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Zapraszamy na warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.
Spotkanie jest poświęcone zmianom jakie dotyczą już najbliższego sprawozdania finansowego i sposobu jego składania. Spotkanie przeznaczone jest dla NGO, a w szczególności członków Zarządów oraz księgowych i księgowe waszych organizacji.
Podczas spotkania eksperci opowiedzą dokładnie o obowiązkach sprawozdawczych dla NGO w 2019 roku oraz pokażą krok po kroku jak składać i podpisywać sprawozdania.

DATA: 25 marca (poniedziałek) 2019

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań (siedziba WRK i prowadzone przez nas poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu współfinansowane z budżetu m. Poznań)

GODZINA: 12.00-15.00

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez naszą stronę: http://wrk.org.pl/warsztat-z-urzedem-skarbowym-na-temat-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Bralin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w obszarach:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

  • organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Bralin, w tym wyjazdów lub wycieczek o charakterze kulturalnym,
  • organizację festiwali, konferencji, konkursów, kursów, plenerów, przeglądów, seminariów, warsztatów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury na terenie Gminy Bralin,
  • organizację międzynarodowej wymiany kulturalnej;

2. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  • organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.

Rusza V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przed nami V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.