Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy gospodarujący na areale mniejszym niż 10 ha mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017".

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.
Ponieważ skorzystanie z tej możliwości znacznie uprości w bieżącym roku procedurę wnioskowania o dopłaty obszarowe dla znacznej liczby rolników, prosimy o upowszechnienie tej informacji. Jednocześnie załączamy link do strony internetowej ARiMR, na której można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat. Jest tam też formularz oświadczenia oraz zasady wypełniania i składania oświadczenia.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych na realizacje celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu w gminie Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy do działalności sportowej.

Dotacje na 2018 rok zostały przyznane w wysokości:

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Bralin - 30.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sport Bralin - 20.000,00 zł

Rolnicze szkolenia

Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadania w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy do składania ofert.

GOPS Bralin w programie „Czyste powietrze”

Na prośbę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie włącza się w działania informacyjne Programu „Czyste Powietrze” w ramach pracy socjalnej.

W celu ułatwienia realizacji w/w zadań na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/

Rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy

Od 1 lutego br. aż do końca miesiąca, czyli do 28 lutego 2018 r. prowadzona jest w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do klasy I 2018/2019”.

Podobnie też będzie w dniach 12 – 23 lutego br., kiedy będzie trwałą rekrutacja do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Książęcej. W tym przypadku również wnioski i pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja do przedszkola 2018/2019”.

Zimowe ferie w bralińskiej Tęczy

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-ŚRODOWISKOWA

„TĘCZA” W BRALINIE

ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE

OD 12 LUTEGO DO 25 LUTEGO (Z WYJĄTKIEM 13 LUTEGO)

W GODZINACH OD 10.30 DO 14.00

 

W PROGRAMIE:

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA TANECZNE p. EWELINA ŁACHAJ
 • ZAJĘCIA SPORTOWE (TENIS STOŁOWY) p. JERZY LIEBNER
 • CIEKAWE SPOTKANIA M. IN. Z POLICJANTEM, POKAZ SAMOCHODU,
 • WYJAZDY DO KINA I SPACERY PO OKOLIC Y
 • DZIEŃ FILMOWY
 • I WIELE INNYCH ATRAKCJI

 

ZAPISY W ŚWIETLICY „TĘCZA” LUB POD NUMEREM TELEFONU 627811206

CZEKAMY NA CIEBIE!

Przedsiębiorco załóż Profil Zaufany

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu 6 lutego 2018 r. w Ośrodku Zdrowia "Medica" w Bralinie przy ul. Wrocławskiej 35, w godzinach 14.00-16.00 odbedą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie 62-78-292-14. Koszt badania komputerowego wynosi 5 zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego wynosi 10 zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 6 lutego 2018 r. Podczas badania istnieje mozliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych powyżej 16 roku życia.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Wójt Gminy Bralin informuje, że w dniu 05.02.2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bralin odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do wzięcia udziału w spotkaniu.

Bezpłatne porady prawne w Bralinie

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach informuje, że od 1 stycznia 2018 r. realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Powiatu Kępińskiego, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego powiatu. W Bralinie będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w czwartki w budynku Urzędu Gminy Bralin przy ul. Rynek 3, w godz. 11.30-15.30.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie przypomina, iż od kwietnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Bralin został uruchomiony Punkt Konsultacyjny w zakresie diagnozowania problemów wychowawczych i psychologicznych oraz diagnozowania problemów uzależnienia i współuzaleznienia. Obecnie punkt konsultacyjny znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 9. Punkt konsultacyjny jest czynny w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-18.00 oraz w każdą ostatnią środę miesiąca 10.00-13.00. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonując pod nr: 62-33-24-400 lub 62-33-24-401.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi – spotkanie z rolnikami

W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, w środę 24 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej CKU w ZSP nr 2 w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c  odbędzie się spotkanie. Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman.

2 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Bralin będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 21 grudnia 2017 r. Wójt Gminy ustala dzień wolny od pracy w dniu 2 stycznia 2018 roku (wtorek) dla pracowników Urzędu Gminy Bralin w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. przypadający w dzień wolny od pracy (sobota).

Informacja o zmianie nazwy ulicy 21 Stycznia na ulicę Braci Grossków

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Zarządzenie Zastępcze NR KN-I.4102.40.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 21 Stycznia położonej w miejscowości Bralin nazwy Braci Grossków. Powyższym zarządzeniem zastępczym dokonano zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia na ulicę o nazwie Braci Grossków.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

 Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:

- w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków Staroście Kępińskiemu

- niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.

Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 7 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

 Wytyczne są dostępne na stronie /www.bralin.bip.net.pl/ w zakładce Urząd Gminy Bralin - Ogłoszenia i obwieszczenia.

Harmonogram wywozu na 2018 rok

W załączniku PDF znajduje się harmonogram wywozu na 2018 rok.

Podziel się świętami z samotnymi psiakami

Druhowie z OSP Bralin we współpracy z przytuliskiem w Krzyżownikach i w partnerstwie z poseł na Sejm RP Bożeną Henczycą, Ośrodkiem szkolenia psów „Spartakus K-9” i serwisem Kępno 998 organizują świąteczną zbiórkę rzeczy dla psów. Mile widziane są: sucha karma, jedzenie w puszkach stare koce, pościele, poduszki, ręczniki, a także budy (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

Zbiórka trwa od 8 do 20 grudnia 2017 r. w remizie OSP Bralin (ul. Lipowa 14a) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18.00-19.30 oraz w inne dni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 537-531-819 lub 531-515-160 lub w biurze poselskim poseł Bożeny Henczycy w godzinach pracy biura. W ubiegłym roku zebrano 230 kg suchej karmy.

Konkurs plastyczno-techniczny „Ozdoba świąteczna”

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas O – III,
 • w konkursie wezmą udział prace plastyczno- techniczne wykonane dowolną techniką o tematyce bożonarodzeniowej lub noworocznej.

 

Termin:

Prace plastyczno- techniczne należy składać w sekretariacie placówki oświatowej lub w siedzibie Świetlicy Profilaktyczno- Środowiskowej ”Tęcza” w Bralinie” (od poniedziałku do środy, w godzinach od 13.30 do 17.00), wraz z kartą zgłoszenia (zawierającą: imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), którą należy dołączyć do pracy.

Prace powinny być  dostarczone do 22 grudnia 2017 r.

Wręczenie nagród nastąpi 5 stycznia 2018r r. w Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie.

 

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

 • oceny prac w kilku kategoriach wiekowych oraz wyłonienie laureatów dokona komisja,
 • komisja konkursowa szczególną uwagę będzie zwracała na:

- estetykę wykonania,

- wkład pracy,

 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 • zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie bądź osobiście o  godzinie wręczania nagród,
 • fundatorem nagród jest Wójt Gminy Bralin.

 

Postanowienia końcowe:

 • uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku pracy w  mediach organizatora,
 • dostarczenie pracy oznacza akceptację regulaminu,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji konkursu lub do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

 

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Bralin.

 

 

 

Wtorki z JPK_VAT również w grudniu – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców „Wtorkami z JPK_VAT” akcja będzie kontynuowana i potrwa do końca roku. W każdym urzędzie skarbowym w grudniowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców, składających deklaracje VAT – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek grudnia o godz. 13:00 w urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W Wielkopolsce dotyczy to blisko 170 tysięcy przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10

Informujemy, że dnia 03.12.2017 r. na stacji pomiarowej w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 04.12.2017 r.

Konkurs plastyczno-techniczny - kalendarz ekologiczny 2018

Wójt Gminy Bralin zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym o tematyce ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spalania odpadów w paleniskach domowych. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli (klas 0, 1-7 oraz II-III) z terenu gminy Bralin.

 

 • Prace płaskie lub przestrzenne będą przyjmowane w formacie A5, A4 lub A3.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, wykonaną pracę plastyczno-techniczną.
 • Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

 

Termin przekazania prac upływa 18.12.2017 r.

Czekają cenne nagrody.

Zaproszenie na konferencję „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Finansów Programów Unii Europejskiej organizują konferencję na temat „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”. Szczegóły konferencji w załącznikach.

Uwaga - znaleziono małego kotka

W ubiegły czwartek – 16 listopada, znaleziono na terenie miejscowości Chojęcin-Szum (w okolicach Motelu Za Miedzą), przy drodze wojewódzkiej (była droga krajowa nr 8), biało-czarnego kota. Zwierzę to zostało najprawdopodobniej potrącone przez samochód. Poszukujemy właściciela sympatycznego kotka - kontakt pod nr tel. 62 7811225 w godzinach od 7:30 do 15:30.

GOPS przypomina

Przypominamy, że osoby, które pobierają jakiekolwiek świadczenia z tut. Ośrodka w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku są zobowiązane niezwłocznie (w terminie 14 dni od chwili zaistnienia zmiany) powiadomić o tych zmianach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.

Prosimy również zgłaszać informacje o zmianie numeru telefonu, co ułatwi nasz kontakt z Państwem.

 • autor: Justyna Świerczyńska

Narodowe Święto Niepodległości w Bralinie

Już w Najbliższą sobotę 11 listopada przypada 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę Europy. Z tej kazji w całym kraju będą miały miejsce okolicznościowe uroczystości.

 W naszej gminie uroczystości odbędą się 10 listopada 2017 (piątek). Program jest następujący:

godz. 16.00 - Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Anny w Bralinie

godz. 16.45 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Represji i Walk o Wolność

godz. 17.00 - program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bralinie w kinie "Niesob"

Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+

 

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna:

 • zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:

 • zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
 • praktyki zawodowe kadry,
 • szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Kraków

27 listopada 2017, Poznań

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne",
 • jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
 • jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

 

Akcja zima – pomoc bezdomnym

Zbliżający się okres zimowy przypomina o możliwościach skorzystania z noclegowni przez osoby bezdomne.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.

Informacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

Będą utrudnienia w funkcjonowaniu ZZO Olszowa. Sprawa dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kopciuchy odchodzą do lamusa

W dniu 5 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano, podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów, rozporządzenie o standardach dla kotłów na paliwa stałe, których moc nie przekracza 500 kW.

Informacja dla właścicieli lasów stanowiących własność osób fizycznych

Ta informacja powinna zainteresować włąścicieli lasów, dlatego warto ją przeczytać.

Bralińska „Tęcza” zaprasza

Od poniedziałku do środy chętne dzieci mogą spędzić czas w Tęczy. Oprócz gier i zabaw także pomoc w nauce.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i pomocy przedmedycznej

W Chojęcinie-Parcelach odbędzie się szkolenie z przedstawicielami policji i ratownikiem medycznym.

Spotkania konsultacyjne w sprawie "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY BRALIN”

W związku z Zarządzeniem nr 43/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 11 października 2017 r. odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi osobami.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bralin"

Wójt Gminy Bralin informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bralin".

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

STRONA INTERNETOWA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRALINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie ma własną stronę internetową. Warto ją odwiedzić, gdyż zawsze znajdą się tam najświeższe informacje.

Tymczasowa zmiana miejsca posterunku Policji

Braliński punkt dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zmienia swoją lokalizację. Obecnie będzie się znajdował w budynku Urzędu Gminy.

Matematyczne wsparcie dla szkół

Pojawiły się nowe możliwości pozyskania pomocy wspierających edukację na poziomie szkół podstawowych. Na początek - matematyka.

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku

Ruszają zapisy do 18 edycji turnieju piłkarskiego "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku".

Sprzątanie Świata 2017

Rozpoczyna się doroczna akcja Sprzątanie Świata 2017. Zaczynamy już jutro.

Mija termin na złożenie wniosku o stypendium!

Urząd Gminy Bralin informuje, że dnia 15 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 6 „JELEŃ” w sezonie 2017/2018

Będzie pomoc żywnościowa

W związku z możliwością otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, możliwe będzie uzyskanie pomocy.

OZE - możliwość odbioru faktur

Urząd Gminy Bralin informuje, iż zostały  wystawione faktury osobom, które wpłaciły 120,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji OZE. Wszystkich chętnych, którzy chcą otrzymać w/w fakturę zapraszamy po odbiór - pokój nr 10.

14 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Bralin będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 lipca 2017 r. Wójt Gminy ustala dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) dla pracowników Urzędu Gminy Bralin w zamian za dzień świąteczny 11 listopada 2017 r. przypadający w dzień wolny od pracy (sobota).

Profilaktyka jaskry

31 lipca br. w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wrocławskiej 35 w Bralinie w godzinach 14.00 - 16.00 odbęda się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgąłkowego dla mieszkańców gminy.

 • Logo GUS

Badanie ankietowe w gospodarstwach rolnych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na terenie gminy Bralin, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są badania rolne.

 

 

 • Logo UMWW

WUP informuje o naborze wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17).

 • Logo KRUS

List prezesa KRUS do rolników

Na prośbę Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie zamieszczamy list Prezesa KRUS do rolników i ich rodzin. List dotyczy zachowania bezpieczeństwa w związku ze zbliżającymi się wzmożnymi pracami na wsi: sianokosy, żniwa, bezpiecznego użytowania maszyn i narzędzi rolniczych, obsługiwania zwirząt i stosowania środków ochrony roślin.

 • Herb Gminy Bralin

Oferta realizacji zadania publicznego

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego na mocy art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza 22 czerwca br. na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego do Starostwa Powiatowego w Kępnie.

 

PSZOK będzie nieczynny

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 16 i 17 czerwca 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny z powodu wyłączenia z użytkowania wagi najazdowej, samochodowej ze względów technicznych.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności spółka przeprasza.

 

 • Wędkarz

Zapraszamy na zawody wędkarskie dla dorosłych

Gmina Bralin i Koło Wędkarskie „Oczko” zapraszają dorosłych mieszkańców gminy Bralin do sportowej rywalizacji – wędkowania. Zawody odbędą się 10 czerwca 2017 roku w godz. 8.00 – 10.00  na zbiorniku wodnym w Nosalach. Uczestnicy walczyć będą o o Puchar Wójta Gminy Bralin.
 

Pobierasz świadczenie przedemerytalne? Rozlicz się z ZUS-em!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wlkp. przypomina o obowiązku rozliczenia przychodów za 2016 rok przez osoby pracujące i jednocześnie pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

 

 

 • logo programu

Program stypendiów pomostowych w roku akademckim 2017/2018

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

 • Noc muzeów

Kępińska Noc Muzeów

Muzeum Ziemi Kępińskiej zaprasza 13 maja o godzinie 16:00 na Kępińską Noc Muzeów. Tegoroczna, czwarta już, edycja odbędzie się pod hasłem "Średniowieczne harce".

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ukazały się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zainteresowanych odsyłamy do ogłoszenia, które znajduje się na www.bip.bralin.pl.

 • Herb Gminy Bralin

Zarządzenie Wójta Gminy Bralin w sprawie powołania komisji konkursowej

Informujemy o ukazaniu się Zarządzenia Wójta Gminy Bralin w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Treść zarządzenia znajduje się TUTAJ.

 • Plakat kampanii

Stop pożarom traw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jak i poszczególnych gmin, prowadzi kampanię społeczną "STOP POŻAROM TRAW". W związku z powyższym zachęca do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej kampanii www.stoppozaromtraw.pl

 

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2017r.

3, 4 i 11 kwietnia 2017r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998r. i kobiet urodzonych w latach 1993-1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, zameldowanych w Gminie Bralin.

 • Grafika tematyczna - firma zdejmuje azbest z dachu

Usuwanie azbestu w 2017 roku

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kępińskiego, w tym również z obszaru naszej gminy. Szczegóły i wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie www.bip.bralin.pl.

 

 

 

 • Logo Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

W związku ze sporządzniem planu przeciwdziałania skutkom suszy przekazujemy do publicznej wiadomości załączone do niniejszej informacji obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu umożliwienia zapoznania się z jego treścią.

 

 • Herb Gminy Bralin

Informacja o przyznaniu dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych na realizacje celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu w gminie Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy do działalności sportowej.

 

 • Smog

Wyrywkowe kontrole kotłowni

W oparciu o przepisy art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na terenie gminy Bralin przeprowadzone zostaną wyrywkowe kontrole przestrzegania przepisów ochrony środowiska z zakresu spalania odpadów w piecach.

 • Lekarz weterynarii

Minimalne zasady bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie mając na uwadze fakt, że istnieje realna możliwość zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HAPAI) zaleca hodowcom drobiu przestrzeganie minimalnych zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu ptaków.

 • Logo Funduszy Europejskich

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Od 06.03.2017 do 31.03.2017 roku trwa nabór do projektu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO.

 • Herb Gminy Bralin

Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadania w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do składania ofert.

 

 • Herb Urzędu Marszałkowskiego

Rozporządzenie w sprawie HPAI uchylone

Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr 10/17 z dnia 20 lutego 2017 roku uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

 • Logo ZUS

Informacja ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Ostrowie Wlkp. zwrócił się z prośbą o publikację na stronie internetowej gminy informacji przygotowanej przez regionalnego rzecznika prasowego ZUS na temat wyników kontroli zwolnień lekarskich. Treść komunikatu zamieszczamy poniżej.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

 

 

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 840 SC, który służy  do ochrony drzewostanów sosnowych.

 

 

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie Gminy Bralin w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Jednostkach OSP na terenie Gminy Bralin w 2017 roku.

 

 

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

 

 

 • Logo Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Na prośbę Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Kępnie zamieszczamy informację o Forum Rolniczym Powiatu Kępińskiego, które odbędzie się 13 lutego w Siemianicach. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 • Logo ZUS

Projekty edukacyjne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje projekty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS” oraz  uczniów gimnazjów „Projekt ZUS”.  To przedsięwzięcia, których celem jest kształtowanie świadomości o ubezpieczeniach społecznych młodego pokolenia Polaków.Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje projekty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS” oraz  uczniów gimnazjów „Projekt ZUS”.  To przedsięwzięcia, których celem jest kształtowanie świadomości o ubezpieczeniach społecznych młodego pokolenia Polaków.

 • Logo ZUS

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzonych przez ZUS kontroli płatników składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zwrócił się do urzędu z prośbą o wywieszenie tej informacji do publicznej wiadomości.

 • Logo Ministerstwa Środowiska

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje dwie tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się 22 i 28 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu.

 • Logo Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Dzień otwarty w ZUS Kępno

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kępnie zaprasza na ,,Dzień Otwarty’’ płatników składek delegujących pracowników do pracy za granicę i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami dotyczącymi stosowania ustawodawstwa właściwego.

 

 • Grafika - tenis stołowy

II Turniej Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Mnichowice oraz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Bralin zapraszają do udziału i kibicowania w  II Turnieju Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin. Zawody przeprowadzone bedą 19 lutego br. w Domu Ludowym w Mnichowicach od godz. 12.00. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Spotkanie z rolnikami "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zapraszają na spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godz. 10.00  w Domu Katolickim w Kępnie przy ul. Kościuszki 3.

Przekaż 1% swojego podatku

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz dzieci – mieszkańców naszej gminy, które zmagają się z ciężką chorobą nowotworową. Na Państwa pomoc liczą Samuel Marcinków z Mnichowic i Tobiasz Aplas z Nowej Wsi Książęcej.

Bezpłatny kurs komputerowy

Od 24 marca w Mielęcinie i w Taborze Wielkim przez trzy kolejne weekendy zainteresowani mieszkańcy tych lub pobliskich miejscowości będą mieli możliwość skorzystania i zdobycia bądź poszerzenia swoich umiejętności w dziedzinie obsługi komputera i Internetu.

 

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

 

 

Większa możliwość otrzymania pomocy żywnościowej

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

 

Z nowym rokiem zmiany w wycince drzew i krzewów

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 30 grudnia 2016 roku pod pozycją 2249, zniosła obowiązek uzyskiwania zezwoleń przez osoby fizyczne na usuwanie drzew z własnych posesji.

 

 

 • Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok

Harmonogram wywozu odpadów na 2017 rok
 • Komasowani

Informacja dotycząca scalania gruntów

Zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 • Zyczenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bralin

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości. Z tej okazji prosimy o przyjęcie  najserdeczniejszych życzeń

 

 • Ochrona środowiska

Dofinansowania dla osób fizycznych w dziedzinie ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje ogłoszenie w pierwszym półroczu 2017 r., trzech programów priorytetowych skierowanych do osób fizycznych:OZE, TERMO, PIECYK -2017

Apel Starosty - Najważniejszy zdrowy rozsądek

Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.
W tej sprawie apeluje po raz kolejny Starosta Kępiński, który prosi o zaniechanie spalania odpadów w kotłowniach.
 • Erasmus

Warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych

Informacje na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+
 • Czyste powietrze

Informacja dla mieszkańców dotycząca poprawy jakości powietrza

Informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

 • Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

 • Przerwa w dostawie prądu

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektrycznych

 • Teatr w Częstochowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej zaprasza do teatru

20 listopada br. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej organizuje wyjazd do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie na spektakl „Prywatna klinika”.

 

 

 • Konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

 

 

 • Klucze

Znaleziono klucze

3 października br. w Bralinie przy ul. Wrocławskiej - w niedalekiej odległosci od skrzyżowania w kierunku Taboru Wielkiego i drogi dojazdowej do węzła Bralin znaleziono pęk kluczy. Klucze można odebrać w Urzędzie Gminy Bralin, pokój nr 2.

 

 

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje z zakresu wsparcia z UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. 20 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 

 

 • Logo ARTwarium

Kino samochodowe w Bralinie

Już 14 października w piątek o godz. 20.00 na placu obok boiska sportowego seans polskiego filmu „Demon” z 2015 r. "Demon" to polsko-izraelski film fabularny z 2015 roku w reżyserii Marcina Wrony na motywach dramatu Piotra Rowickiego „Przylgnięcie”.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Pierwsze nabory wniosków we Wrotach Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Termin składania wniosków: 14.10.2016 – 28.10.2016.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Szkolenie dla ubiegających się o środki na działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski serdecznie zaprasza 5 października 2016 r. na szkolenia z zakresu ubiegania się o pomoc na wdrażanie operacji w ramach działania LEADER na lata 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

 

 

 • Urna wyborcza

Pierwsze posiedzenie OKW

Informujemy o zwołaniu przez Wójta Gminy Bralin pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Nowej Wsi Książęcej w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bralin.

 

 

 • Boisko piłki nożnej

Turniej Piłki Nożnej Ministrantów

Proboszcz parafii w Nowej Wsi Książęcej zaprasza na Turniej Piłki Nożnej Ministrantów o Puchar Wójta Gminy Bralin. Turniej odbędzie się 1 października 2016 r. na boisku w Nowej Wsi Książęcej. Najpierw o godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy, a po niej losowanie kolejności drużyn.

 

 

 • Warsztaty tańca

Warsztaty tańca w jesiennej odsłonie

Stowarzyszenie ARTwarium zaprasza na warsztaty tańca. Ty też możesz tańczyć! Wystarczy zapisać się na zajęcia tańca nowoczesnego z ARTwarium!

 

 

 • Kurs komuterowy

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Rozpoczęła się rekrutacja do bezpłatnego szkolenia komputerowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 20114-2020.

 

 

Rusza projekt Akcja Aktywizacja - EFS

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kępnie rozpoczyna nabór kandydatów do projektu „AKCJA AKTYWIZACJA- EFS”. Projekt ma na celu wsparcie osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej.

 

 

Prace nad Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017-2020

Informujemy o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Organ opracowujący taki dokument jest zobowiązany, na mocy ustawy, do zapewnienia udziału społeczeństwa. W związku z powyższym, w terminie 21 dni, tj. od 21 września do 11 października 2016 roku włącznie, można zapoznać się z projektami ww. dokumentów.

 

 

 • PROW

Rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29 września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

 

 

 • Logo UMWW

Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim

Departament Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa.

 

 

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Rajd rowerowy - szlakiem śląskich kościołów

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza mieszkańców powiatu kępińskiego na rajd rowerowy który odbędzie się 18 września. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 

 

 • Plakat happeningu

Zapraszają na happening

Gmina Baranów i Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie zapraszają mieszkańców powiatu kępińskiego na Happening "Niech sztuka trafia pod strzechy", który odbędzie się 18 września br. o godzinie 16.00 w Grębaninie.

 • Plakat konkursu

Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Starosta Kępiński zaprasza solistów i solistki na IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Zgłoszenia należy składać do 11 października 2016 r.

Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

 • Logo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Rajd rowerowy - szlakiem śląskich kościołów

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski zaprasza mieszkańców powiatu kępińskiego na rajd rowerowy który odbędzie się 18 września. Szczegóły znajdują się na plakacie.

 • Logo Województwa Wielkopolskiego

Konkurs „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w nowej formule Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”.

 • Logo pomocy społecznej

GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że od września są wydawane wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
 • Logo Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie na start

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w piątek, 26 sierpnia 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.15 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

W niedzielę zapraszamy na festyn Pożegnianie lata

 • Plakat Pożegnianie lata

Dożynki Gminno-Parafialne

 • Plakat dożynki

Informacja o przyznanej kwocie dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż została przyznana dotacja dla LKS „Sokół” Bralin w wysokości 23.500,00 zł na realizację celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Bralin do działalności sportowej.

 • Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

Wójt Gminy Bralin informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do dnia 12 września 2016r. mogą składać wnioski w celu uzyskania dofinansowania na zakup podręczników. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Formularze wniosków dostępne są również u dyrektorów szkół.

 • Pies bez właściciela

Pies bez właściciela

W minioną sobotę, 6 sierpnia średniej wielkości pies, o umaszczeniu biszkoptowym, błąkał się po terenie sołectwa Weronikopole. Pies jest łagodny i spokojny. Właściciela lub osobę chętną do zaopiekowania się psem prosimy o kontakt pod nr tel. (62) 78 11 225.

 • Badanie wzroku

Ogłoszenie - badanie wzroku

Informujemy, że 8 sierpnia 2016r. w Ośrodku Zdrowia przy ul. 3 Maja 9 w Bralinie w godzinach od 13.00 do 15.00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy. Badania wykonuje OKO-LUX sp. z o.o.

 • Logo Ministerstwa Środowiska

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z opracowywaniem przez Ministra Środowiska programu pod nazwą „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2016-2020” informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z prowadzeniem inwentaryzacji stanu lasu przez Instytut Badawczy Leśnictwa w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

 • Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do wiadomości, że przystąpił do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Kredki

Wyprawka szkolna – pomoc uczniom

Informujemy, iż już niebawem ruszy Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

 

 • Logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Wójt Gminy Bralin, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bralinie, OSP w Czerminie oraz OSP w Weronikopolu serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę 3 lipca 2016r. o godz. 14.00 na stadionie LKS „Sokół” Bralin.

 • Plakat oddaj krew

Akcja pobierania krwi

Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie oraz Gmina Bralin zapraszają wszystkich honorowych dawców oraz osoby zainteresowane pomaganiem innym do oddania krwi. Akcja poboru krwi odbędzie się 3 lipca 2016 roku
 • Tęcza

Tęczowe wakacje ruszą niebawem

W piątek, 24 czerwca kończy się rok szkolny. Uczniowie rozpoczną wakacje. Dla tych, którzy nie lubią, nudnego siedzenia w domu, a wolą spotkać się z kolegami i koleżankami i aktywnie spędzić czas świetlica „Tęcza” przygotowała ofertę zajęć.

 • Logo Funduszy Europejskich

Środa z funduszami dla instytucji kultury

6 lipca 2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

 • Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Apel o bezpieczne wakacje

Publikujemy apel prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników i dzieci o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie wakacji na wsi. Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo. Treść listu znajduje się w załączniku poniżej.

 • Uwaga utrudnienia w ruchu

Możliwe czasowe utrudnienia w ruchu

W związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Bralinie informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu na ulicy Rzemieślniczej i łączniku do drogi wojewódzkiej w Bralinie. Przewidywany termin przywrócenia przejezdności drogi to 8 lipca 2016 r., a ostatecznego zakończenia robót – do końca lipca br. Z góry przepraszamy za czasowe utrudnienia i niedogodności.

 • Logo 500+

Realizacja programu 500 + w gminie Bralin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie przypomina, iż 1 lipca 2016 r. upływa termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, które chcą uzyskać prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane od bieżącego miesiąca, tj. od miesiąca, w którym zostały złożone.

 • Plakat konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Unikatowe bogactwo natury, pamiątki ponad tysiącletniej historii, liczne szlaki turystyczne czy niebanalne wydarzenia plenerowe, to tylko niektóre atuty Wielkopolski, które utrwalone na zdjęciu mogą stać się idealną wizytówką regionu.

 • Grafika - segregowanie śmieci

Uwaga Mieszkańcy!

Wójt Gminy Bralin działając na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o niezwłoczne zweryfikowanie ze stanem faktycznym danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany deklaracji należy dokonać najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku.

 • Logo crossu

VI Braliński Cross Rowerowy - zapraszamy

27 maja 2016 r. odbędzie się 6. edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego. Do startu w tej rowerowej imprezie adresowanej do dzieci i młodzieży zaprasza organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Uczestnicy wyścigu rywalizować będą o Puchar Wójta Gminy Bralin, a impreza przeprowadzona będzie na terenie parkingu przy kościele Na Pólku pod Bralinem.

„Mały grant” – nowe wzory!

10 maja 2016r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Od 10 maja 2016r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) muszą być składane na nowym wzorze.

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

28 maja 2016 roku, od godz. 8.00 – 10.00 na zbiorniku wodnym w Nosalach odbędą się tradycyjne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bralin z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Organizatorami zawodów jest Gmina Bralin i Koło Wędkarskie „Oczko” z Nosali.

Stypendium pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje o kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017. Stypendium pomostowe skierowane jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku, zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich na uczelniach publicznych, pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, zamieszkują tereny wiejskie lub  miasta do 20 tys. mieszkańców. Więcej informacji zainteresowani znajdą na www.stypendia-pomostowe.pl

 • Bus 500+

Kampania informacyjna "500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w środę, 11 maja 2016 roku w godz. 13.00 - 15.00 naszą gminę odwiedzi bus 500+ w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeszkoleni przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzielają informacji o szczegółach nowego programu rządowego. Bus 500+ pojawi się przed budynkiem Urzędu Gminy Bralin. Można w nim uzyskać informacje nt. programu.

Użytkowanie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie informuje, że kwestię użytkowania boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią regulują: Zarządzenia Wójta Gminy Bralin Nr 67/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bralin oraz Nr 72/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bralin.

Wybory uzupełniające w sołectwie Czermin

W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa sołectwa Czermin pana Stanisława Dębskiego Wójt Gminy Bralin zarządza zwołanie na dzień 20 kwietnia na godz. 18.00 zebranie wiejskie w salce Domu Ludowego w Czerminie. Szczegóły w obwieszczeniu poniżej.

 • Logo OHP

Bezpłatne szkolenia

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kępnie informuje o bezpłatnych szkoleniach zawodowych, których jest organizatorem. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej.

 • Logo 500+

Informacja - świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pobieranie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od 12 kwietnia 2016 r. odbywać się będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dzień otwarty US

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie w ramach akcji rozliczenia podatku dochodowego za 2015r. zaprasza na "dzień otwarty", który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku (sobota) w godzinach: 9.00 - 13.00.

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje dla przedsiębiorców

18 kwietnia 2016 roku Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30.

 • Grafika - tenis stołowy

9 i 10 kwietnia Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach zaprasza do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej odbędzie się 9 i 10 kwietnia br. w Domu Ludowym w Mnichowicach. W sobotę, 9 kwietnia rozegrane zostaną mecze w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz dziewczęta do lat 16, a w niedzielę 10 kwietnia - mężczyźni od lat 17 oraz kobiety od lat 17. Turniej przeznaczony dla mieszkańców Gminy Bralin.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na mocy art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie "Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego.

Ruszył nabór na usuwanie azbestu

Ruszył kolejny nabór wniosków na wykonanie usługi dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest. Stosowny formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Bralin (II piętro, pokój nr 17) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bralin.bip.pl w zakładce Ochrona środowiska i gospodarka komunalna/Azbest. Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bralin. Wypełnione dokumenty należy składać do 15 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Bralin. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia oraz pozytywnym rozpatrzeniu, wniosek jest przekazywany do Starostwa Powiatowego w Kępnie, w terminie 14 dni od daty wpływu.

Z początkiem wiosny robimy porządki

Przed nami kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Nie będą odbierane duże opony z samochodów ciężarowych, ciągników, kombajnów itp. Tzw. wystawka nie obejmuje również odpadów budowlanych, gruzu i gleby oraz odpadów zielonych, czyli gałęzi, trawy czy liści.

 • Logo 500+

Informacja - świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pobieranie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) jest możliwe od 21 marca 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie.

 • Logo PZERiI

Zapraszają na wyjazdy

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie zaprasza członków i osoby niezrzeszone na organizowane przez siebie wycieczki, zarówno jednodniowe jak i wielodniowe.

 • Plakat Songowisko

Zapraszają na "Songowisko"

Profesjonalne jury, konsultacje z instruktorami śpiewu i bardzo atrakcyjne nagrody! Zgłoś się do Przeglądu Talentów Muzycznych "Songowisko".

Zmiana dyżuru

Przewodniczący Rady Gminy Bralin informuje,  iż wyjątkowo przenosi swój środowy dyżur z 9 marca br. na czwartek 10 marca br. Przewodniczący dyżurował będzie w godzinach: 13.00 - 15.00.

Zapraszają na koncert

W niedzielę, 13 marca 2016r. o godzinie 18:00 Siostry Nazaretanki  z Ostrzeszowa i organizatorzy zapraszają na koncert pt. "W organowym majestacie". Na organach zagra Andrzej Mytkowski. Wstęp na koncert jest wolny.

Oferta OSP Mnichowice

Na mocy art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach złożyła ofertę realizacji zadania publicznego.

 • Logo Funduszy Europejskich

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2 marca 2016 roku ogłoszony został II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielęcinie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem poszkolnym.

 • Portret Mikołaja Kopernika

Drzwi otwarte w szkole

2 marca br. o godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Bralinie otworzy swoje podwoje dla rodziców i dzieci z rocznika 2010. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej.

Kampania informacyjna UStat

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi informację i promocję tegorocznych badań ankietowych. To ma pozwolić szerokiej grupie respondentów zrozumieć specyfikę pracy ankieterów statystycznych i poprawić bezpieczeństwo zarówno ankieterów jak i mieszkańców gminy.

 • Logo Funduszy Europejskich

Środa z funduszami dla przedsiębiorstw

2 marca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

 • Logo SPZB

Pociąg znów rusza! Zapraszamy do teatru!

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej rozpoczyna realizację projektu „Ze stacji Bralin do stacji kultura”. To oferta, która od sześciu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców, a dotyczy wojaży kulturalnych, czyli wyjazdów do teatrów czy na koncerty.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Komisja Konkursowa sprawdziła i oceniła złożone oferty organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacja o przyznanej kwocie dotacji

Wójt Gminy Bralin informuje, iż została przyznana kwota dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sport Bralin w wysokości 22.554,00 zł na realizację celu publicznego w zakresie: poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Bralin do działalności sportowej.

Znaleziono psa

30 stycznia br. w okolicy cmentarza przy ul. Lipowej w Bralinie znaleziono młodego, ok. trzymiesięcznego kundelka. Poszukujemy właściciela lub osobę chętną do zaopiekowania się zwierzęciem, w przeciwnym wypadku trafi on do schroniska dla psów. Kontakt pod nr tel. (62) 78 11 225.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim w 2016 roku

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1585), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 13/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 4 kwietnia do 20 kwietnia.

 • Logo OSP RP

Sprawozdawczo-wyborcze zebrania w OSP

Zbliża się sezon walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ww wszystkich jednostkach Ochotniczych Staży Pożarnych działających na terenie gminy Bralin.

 • Logo Funduszy Europejskich

Konsultacje z zakresu wsparcia ze środków UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. W dniu 10.02.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-12.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 • Bal karnawałowy

Bal Karnawałowy w Tęczy

27 stycznia br. opiekunki świetlicy „Tęcza” zapraszają wszystkie dzieci na Wielki Bal Karnawałowy. Organizatorzy wzywają na bal księżniczki, czarownice, wróżki, Indianki, kowbojów, piratów, Spidermanów i Batmanów. Będą konkursy z nagrodami i niespodzianki. Wesołą zabawę poprowadzą klowni oraz ich przyjaciel Tygrysek. A kto zostanie zwycięzcą konkursu na najlepszy strój tegorocznego balu? Przyjdź i baw się z innymi.

Zapraszamy sołectwa do sportowej rywalizacji

 • Herb Gminy Bralin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Bralin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadania w dwóch obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Oferty można składać do 9 lutego 2016 roku.

Ferie zimowe już niebawem

Ferie zimowe już niebawem. Uczniowie województwa wielkopolskiego przerwę zimową rozpoczynają już 18 stycznia i odpoczywać będą do 31 stycznia 2016 roku. Jak co roku zorganizowane zajęcia na ferie przygotowała Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza”.

[KOPIA] Konsultacje z zakresu wsparcia z UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. 20 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5, w godz. 8.00-10.30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

 

 

[KOPIA]

 • Logo ARTwarium

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0