Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Informacja o chlorowaniu wody

Urząd Gminy Bralin informuje, że w celu stabilizacji parametrów dostarczanej wody, zostanie ona czasowo poddana chlorowaniu.
 

Uwaga Rolniku!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów zmianie uległy zasady wykonywania zabiegów z zastosowanie środków ochrony roślin.

Powszechny Spis Rolny 2020 - nie możesz dopełnić obowiązku samospisu - zadzwoń!

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
Jeśli zatem jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej!

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2021 roku

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.

Stanowisko Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, że do dnia 30 listopada br. w Urzędzie Gminy Bralin dla rolników nieposiadających dostępu do internetu w gospodarstwie domowym zostało przygotowane stanowisko do samospisu internetowego.

Formularz dot. e-usług

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety, dzięki czemu w planowanym projekcie będziemy mogli uwzględnić Państwa potrzeby i oczekiwania. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/tmEPy5Ab4YkdPjva9

Zaproszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaprasza do udziału w akcji badań profilaktycznych - Dbam o siebie! Badam się! Wygrywam!

Zaproszenie na spotkania "Z książką przez świat"

Kolejnymi odsłonami projektu pn.: „Z książką przez świat” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie są warsztaty z podróżniczką Anną Jaklewicz oraz wycieczka do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Wójt Gminy Bralin zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zaproszenie na kurs językowy

Gmina Bralin oraz Akademia Języków Obcych Easy English zaprasza na darmowy kurs języka angielskiego!

Powszechny Spis Rolny 2020

Szacuje się, że polskie rolnictwo skupia ok. 10,5% pracujących. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, wyższe osiągają tylko takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Grecja. W najbogatszych krajach: Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Belgii czy Niemczech udział pracujących w rolnictwie jest prawie dziesięciokrotnie mniejszy. Rolnictwo od kilku lat przoduje też w statystykach zatrudnienia obcokrajowców, to przede wszystkim z myślą o rolnictwie i ogrodnictwie wprowadzono zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców w pracach sezonowych. Niestety, udzielenie odpowiedzi na pytania nie tylko o dokładną liczebność pracujących w rolnictwie, jak i cechy demograficzne: płeć i wiek, ale także wykształcenie, czy czas pracy co dziesiątego pracującego w Polsce, jest trudne i opiera się w głównej mierze na szacunkach.

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej" jest to program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że termin zgłaszania się do programu upływa 28.08.2020 roku.

Polski EBazarek

Zapraszamy na Polski EBazarek!
Wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl

Informacja ZUS - bon turystyczny

Informacja ZUS - bon turystyczny

Uwaga Producenci Rolni - AKCYZA

Od dnia 03.08.2020 do dnia 31.08.2020 Gmina  Bralin przyjmuje wnioski II raty  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok  2020.

GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców!

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci klas 1-3 oraz przedszkola pn. "Historia Bralina tu właśnie się zaczyna"

Gratulacja dla zwycięzców!
Jednocześnie pragniemy poinformować, że osoby, które zostały laureatami konkursu, zostaną poinformowane telefonicznie o terminie wręczeniu nagród.
 

Wyniki konkursu poetyckiego pn. "Historia Bralina tu właśnie się zaczyna"

Gratulacja dla zwycięzców!
Jednocześnie pragniemy poinformować, że osoby, które zostały laureatami konkursu, zostaną poinformowane telefonicznie o terminie wręczeniu nagród.

Od 12 sierpnia rusza nabór na stypendia pomostowe

To już XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Aplikacja Kwarantanna Domowa

Przypominamy, że korzystanie z aplikacji „Kwarantanna  domowa” jest ustawowym obowiązkiem osób skierowanych na kwarantannę domową.

Informacja - prognoza warunków meteorologiczno-hydrologicznych na okres czerwiec-październik

Według prognozy długookresowej IMGW, najblizsze miesiące na znacznym obszarze kraju będą cieplejsze od normy.

Komunikat dot. pracy Urzędu Gminy Bralin w dniu 26 maja br.

Wójt Gminy Bralin informuje, że Urząd Gminy Bralin

w dniu 26 maja 2020r. – wtorek

będzie czynny w godzinach

od 7:30 do 12:00

Ogłoszenie - znaleziono psa!

Sympatyczny kundelek o czarnym umaszczeniu nie chce trafić do schroniska, dlatego poszukuje ciepłego kąta i schronienia u nowego opiekuna.
Osoby chętne do adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 7811225 w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Orzeczenia lekarskie ZUS ważne trzy miesiące dłużej

Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące  - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Starosty Kępińskiego

Starostwo Powiatowe w Kępnie informuje o zawieszeniu z dniem 26 marca 2020r. do odwołania udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście.

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Do 31 lipca 2020 roku można składać, za pośrednictwem Gminy Bralin, wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 18.03.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 18.03.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców zaopatrywanych przez Stację Uzdatniania Wody Bralin.

Więcej w rozwinięciu informacji.

Kwalifikacja wojskowa odwołana!

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.).

Informacja dot. środowego dyżuru Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy

Z uwagi na ograniczenie nieuzasadnionego przemieszczania się mieszkańców środowe dyżury Wojta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy zostają zawieszone do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 62 78 11 201 oraz mailowego: gmina@bralin.pl

Komunikat - ZZO Olszowa

W związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie obowiązują od dnia 14 marca 2020 roku w ZZO Olszowa Sp. z.o.o., Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.

Więcej informacji w pliku poniżej!

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Bralin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

ZUS zachęca do ograniczenia wizyt w placówkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Załatwiaj sprawy podatkowe nie wychodząc z domu

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie skarbowym:

Jak zapobiec zakażeniu - niezbędnik o postępowaniu przy KoronaWirus

W załączonych grafikach przedstawiamy podstawowe informacje dot. postępowania KoronaWirus.

Wójt Gminy Bralin ogłasza konkurs na Logo Gminy Bralin

Wójt Gminy Bralin ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego na LOGO GMINY BRALIN.
Przedmiotem konkursu jest pracowanie projektu graficznego logo gminy Bralin - znaku identyfikacji wizualnej gminy, który będzie przeznaczone do popularyzacji, reklamy oraz korespondencji gminnej.

Konsultacje ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wójt Gminy Bralin zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dot.

„Strategicznego Studium lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Wójt Gminy Bralin informuje, że w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 - 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bralin odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w spotkaniu.

Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Informujemy, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w formie wspierania zadania w obszarach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Bralin ogłasza nabór na wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy w 2020 r.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bralin

Od 1 maja 2018 r. obowiązują UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Województwo wielkopolskie jest kolejnym obszarem, dla którego zostały podjęte tzw. uchwały antysmogowe. Strikcte do terenu gminy Bralin skierowana została jedna z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, która jest aktem prawa miejscowego.

Zajęcia w świetlicy "Tęcza" w dniach 21-23.01.2020 roku

W dniach 21-23 stycznia 2020 roku, zajęcia w świetlicy profilaktyczno- środowiskowej "Tęcza" zostają odwołane. Ze względu na uroczystości Dnia Babci i Dziadka organizowane przez Przedszkole "Kwiaty Polskie" w Bralinie.

Cykl "Terapia Ruchem" kontynuuje swoje zajęcia w 2020 roku

W czwartkowe, zimowe wieczory każdemu przyda się trochę ruchu i rozrywki! Od 9.01.2020 roku kontynuujemy cykl zajęć „Terapia Ruchem”. Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek o godzinie 18:00 na świetlicę „Tęcza” w Bralinie !

W Wigilię Urząd Gminy Bralin - NIECZYNNY!

We wtorek 24 grudnia tj. wtorek (Wigilia Bożego Narodzenia), Urząd Gminy Bralin będzie nieczynny.

Odwołane Zajęcia w dniach 10-12.12.2019 r.

Zajęcia w Świetlicy "Profilaktyczno-Środowiskowej" w Bralinie zostają odwołane w dniach 10-12.12.2019 r.

Akcja Zima - placówki dla bezdomnych

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, w załączeniu przesyłam link do aplikacji mapowej.
Aplikacja zawiera aktualne dane teleadresowe placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym w województwie wielkopolskim: https://arcg.is/1Tma4X
Aplikacja jest ogólnodostępna w Internecie, otwiera się także na urządzeniach mobilnych.

Ważne informacje dla rolników!

Więcej informacji na grafice!

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Miło nam poinformować, że na terenie całej Wielkopolski prowadzony jest projekt budowy sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana przez INEA w ramach współfinansowanego ze środków unijnych Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Wynika badań nt. czystości powietrza

Dnia 19 listopada 2019 roku, wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w 2019 roku na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego wystąpienia substancji w powietrzu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia - możesz go sprawdzić już od dziś...

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA ZAPRASZA NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW!!!

Dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00
w Domu Ludowym w Chojęcinie Parcelach
(Chojęcin Parcele 5, 63-640 Bralin)

odbędzie się szkolenie: pn. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI.

ODWOŁANE Zajęcia w dniu 22.10.2019 r.

W dniu 22.10.2019 roku, zajęcia w Świetlicy Profilaktyczno- Środowiskowej zostają ODWOŁANE. Zapraszamy od środy 23.10.2019 roku na zajęcia.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 9 października 2019 r. do Urzędu Gminy Bralin wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty rękodzieła – odnawiamy tradycje” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie.

Świetlica "Tęcza" z programem dla dzieci

Rozpoczął się nowy rok szkolny w szkołach na terenie gminy Bralin. Jak co roku o tej porze swoją działalność rozpoczyna Świetlica Profilaktyczno- Środowiskowa "Tęcza". Mamy nadzieję, że lekko zmodernizowany program znajdzie uznanie w oczach najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Zapraszamy do zapoznania się programem i do zobaczenia na zajęciach.

Pomoc z tytułu wystąpienia suszy w uprawach rolnych

Zamieszczamy informację od wojewody wielkopolskiego w sprawie pomocy z tytułu wystąpienia suszy w uprawach rolnych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/ oraz w oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie.  

Więcej informacji po otwarciu informacji.

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wójt Gminy Bralin zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konkursy Grantowe - Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów.

Od 19 września do 3 października mogą składać wnioski organizacje pozarządowe.

Polecamy, naprawdę warto!

Harmonogram Zebrań Wiejskich dot. Funduszu Sołeckiego

Jak co roku do końca września sołectwa w całym kraju muszą podjąć uchwały zebrania wiejskiego na temat przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na kolejny rok 2020.

Od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Bralin, pokój nr 11, w terminie od 1 do 15 września 2019 r.

Gmina Bralin zaprasza na szkolenia

Jeszcze tylko we wrześniu i w październiku w gminie Bralin odbywać się będą bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i Internetu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 13 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Bralin wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pt. „Poznajemy dziedzictwo kulturalne naszego kraju” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie.

Sierpniowy Rajd Rowerowy - Finałowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej serdecznie zaprasza na Sierpniowy Rajd Rowerowy - Finałowy!
Rajd odbędzie się 11 sierpnia 2019 roku i wystartuje z bralińskiego Rynku o godzinie 15:00.

UWAGA PRODUCENCI ROLNI - AKCYZA

Od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.
Gmina  Bralin przyjmuje wnioski II raty  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok  2019.

75. rocznica Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego na prośbę starosty kępińskiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 w naszej gminie i całym powiecie uruchomione zostaną syreny alarmowe na znak pamięci o bohaterach powstania.

Ostrzeżenie meteo 29.07.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne !

BURZE Z GRADEM/2
od godziny 15:00/29.07 do godziny 24:00/29.07.2019 r.
Deszcz 50 mm, porywy 95 km/h
Prawdopodobieństwo 90 %

Biblioteka nieczynna

Szanowni Czytelnicy! Informujemy, że w dniach od 29 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Bralinie będzie nieczynna.

Informacja dla mieszkańców o workach na papier i odpady BIO.

Informujemy wszystkich mieszkańców, że worki niebieskie na papier dostarczone zostaną w sierpniu wraz z workami żółtymi w dniu odbioru tworzyw sztucznych, a worki brązowe przekazane będą we wrześniu, również w dniu odbioru plastików.

Lipcowy Raj Rowerowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej serdecznie zaprasza na Lipcowy Rajd Rowerowy.
28 Lipca 2019 r., godzina 15:00 z Rynku w Bralinie
Polecamy!

Uwaga rolnicy! Można składać wnioski suszowe.

W związku z piątym raportem systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie Polski (raportowanie 01.05 – 30.06.2019 r.), który stwierdził deficyt opadów dla upraw rolniczych m. in. na terenie Gminy Bralin rozpoczynamy prace związane z szacowaniem szkód.

Harmonogram wywozu śmieci na II półrocze 2019 r.

W związku z prośbami mieszkańców, udostępniamy ponownie nowy harmonogram wywozu śmieci na II półrocze 2019 r.

 

Tęczowe Wakacje 2019

Świetlica Profilaktyczno- Środowiskowa "Tęcza" w Bralinie zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat na zajęcia od 1 do 31 lipca.

Ostrzeżenie meteo 6.06.2019 r.

Przed burzami z gradem od godziny 18:00 w dniu 6.06.2019 r. do 2:00 w dniu 7.06.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 16 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Bralin wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pt. „Na dwóch kółkach po okolicy” złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej.

Wydłużone godziny pracy przedszkola w Nowej Wsi Książecej

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Książęcej informuje, że od września 2019 roku wydłuża godziny pracy. Przedszkole bedzie otwarte w godzinach 6.30 do 15.30 (tj. 9 godz. dziennie).

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, w których bierze udział nasza gmina. Szkolenia przygotowane są w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" https://e-mocni.org.pl/ .

                                                                     


 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie zaprasza na Warsztaty Wielkanocne

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcine serdecznie zaprasza na Warsztaty Wielkanocne, które odbędą się 6 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Chojęcinie.  Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem tel. 695 379 786. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych!

KOWR czeka na zgłoszenia do "Bitwy Regionów"

Przypominamy, że do 31 marca br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji "Bitwy Regionów".

                                                  

Finalista "Mam Talent" ze swoim magicznym show w Nowej Wsi Książęcej

Serdecznie zapraszamy na pełne magii i iluzji show w wykonaniu finalisty programu "Mam Talent" Bartosza Lewandowskiego. Występ odbędzie się 23.03.2019 r. o godzinie 17.00 w Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej. Bilety w cenie 20 zł od osoby do nabycia przed pokazem.

Zapraszamy na zwariowane show Hity Niby Elity

Serdecznie zapraszamy na zwariowane show: HITY NIBY ELITY w wykonaniu burmistrzów, kierowników, dyrektorów oraz wójtów , które odbędzie się 31.03.2019 r.  o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Dobra zabawa gwarantowana, serdecznie zapraszamy.

                                                  

Warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Zapraszamy na warsztat z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.
Spotkanie jest poświęcone zmianom jakie dotyczą już najbliższego sprawozdania finansowego i sposobu jego składania. Spotkanie przeznaczone jest dla NGO, a w szczególności członków Zarządów oraz księgowych i księgowe waszych organizacji.
Podczas spotkania eksperci opowiedzą dokładnie o obowiązkach sprawozdawczych dla NGO w 2019 roku oraz pokażą krok po kroku jak składać i podpisywać sprawozdania.

DATA: 25 marca (poniedziałek) 2019

MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań (siedziba WRK i prowadzone przez nas poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu współfinansowane z budżetu m. Poznań)

GODZINA: 12.00-15.00

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez naszą stronę: http://wrk.org.pl/warsztat-z-urzedem-skarbowym-na-temat-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/

Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Bralin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w obszarach:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

  • organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Bralin, w tym wyjazdów lub wycieczek o charakterze kulturalnym,
  • organizację festiwali, konferencji, konkursów, kursów, plenerów, przeglądów, seminariów, warsztatów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury na terenie Gminy Bralin,
  • organizację międzynarodowej wymiany kulturalnej;

2. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  • organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.

Rusza V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przed nami V edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.