Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pracownicy Urzędu Gminy Bralin - kontakt

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat

Magdalena Jańska

biuro nr: 8 – I piętro

telefon: 62 78 11 201

fax: 62 78 11 202

e-mail: magdalena.janska@bralin.pl

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, ochrona przeciwpożarowa

Magdalena Zając

biuro nr: 2 – parter

telefon: 62 78 11 227

e-mail: magdalena.zajac@bralin.pl

 

Stanowisko ds. kadr, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Anna Piasecka

biuro nr: 5 – parter

telefon: 62 78 11 224

e-mail: anna.piasecka@bralin.pl

 

Stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji ludności

Wioleta Zalesińska

biuro nr: 5 – parter

telefon: 62 78 11 223

e-mail: wioleta.zalesinska@bralin.pl

 

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, PROMOCJI GMINY

Kierownik referatu – specjalista ds. oświaty, kultury, sportu i współpracy z organizacjami

Sławomir Bąk

biuro nr: 11 – I piętro

telefon: 62 78 11 206

e-mail: slawomir.bak@bralin.pl

 

Stanowisko ds. obsługi BIP, mediów, promocji gminy i współpracy zewnętrznej

biuro nr: 2 – parter

telefon: 62 78 11 211

e-mail:

 

Stanowisko ds. kultury, oświaty i rozliczania dotacji

Marta Brząkała

biuro nr: 11 – I piętro

telefon: 62 78 11 206

e-mail: marta.brzakala@bralin.pl

 

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWO-BUDŻETOWEJ

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Beata Zaczyńska-Kemska

biuro nr: 10 – I piętro

telefon: 62 78 11 221

e-mail: beata.kemska@bralin.pl

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Biziak

biuro nr: 10 – I piętro

telefon: 62 78 11 221

e-mail: agnieszka.biziak@bralin.pl

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej i płac

Grażyna Kruszelnicka

biuro nr: 10 – I piętro

telefon: 62 78 11 

e-mail: grazyna.kruszelnicka@bralin.pl

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Urszula Lisiecka

biuro nr: 9 – I piętro

telefon: 62 78 11 222

e-mail: urszula.lisiecka@bralin.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

Marzena Kuropka

biuro nr: 9 – I piętro

telefon: 62 78 11 222

e-mail: marzena.kuropka@bralin.pl

 

 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INWESTYCJI

Kierownik referatu – specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Artur Wójcik

biuro nr: 16 – II piętro

telefon: 62 78 11 229

e-mail: artur.wojcik@bralin.pl

 

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i dróg

Karolina Drop, Adam Brząkała – zastępstwo

biuro nr: 16 – II piętro

telefon: 62 78 11 230

e-mail: karolina.drop@bralin.pl, adam.brzakala@bralin.pl

 

Stanowisko ds. zabudowy i podziału terenów oraz eksploatacji oświetlenia

Magdalena Gnitecka

biuro nr: 17 – II piętro

telefon: 62 78 11 226

e-mail: magdalena.gnitecka@bralin.pl

 

Stanowisko ds. zarządzania mieniem

Katarzyna Przybylska

biuro nr: 16 – II piętro

telefon: 62 78 11 230

e-mail: katarzyna.przybylska@bralin.pl

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Marzena Urbańska

biuro nr: 6 – parter

telefon: 62 78 11 231

e-mail: marzena.urbanska@bralin.pl

 

Zastępca kierownika USC

Wioleta Zalesińska

biuro nr: 5 – parter

telefon: 62 78 11 223

e-mail: wioleta.zalesinska@bralin.pl

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Małgorzata Krzak

biuro nr: 17 – II piętro

telefon: 62 78 11 225

e-mail: malgorzata.krzak@bralin.pl

 

Stanowisko ds. obsługi infrastruktury technicznej, rolnictwa i melioracji

Piotr Piotrowski

biuro nr: 17 – II piętro

telefon: 62 78 11 226

e-mail: piotr.piotrowski@bralin.pl

 

STANOWISKA OBSŁUGI

Wodociąg Bralin

Tomasz Marczyk

telefon: 662 019 376

 

Wodociąg Nowa Wieś Książęca

Jan Troska

telefon: 606 622 793

 

Kanalizacja sanitarna

Stefan Kanclerz

telefon: 515  231 257 

 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0