Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Na terenie gminy Bralin funkcjonuje 8 jednostek OSP zlokalizowanych w 8 miejscowościach sołeckich gminy: OSP w Bralinie, Chojęcinie, Czerminie, Goli, Mnichowicach, Nowej Wsi Książęcej, Taborze Wielkim i Weronikopolu. Dwie jednostki: Bralin i Nowa Wieś Książęca włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, wypadków drogowych i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy.

 

Zarząd Gminny ZOSP RP:

Prezes – Marek Fras

Wiceprezes – Jan Trojak

Wiceprezes – Przemysław Rybczyński

Komendant gminny – Roman Dębski

Sekretarz – Krzysztof Slipiko

Skarbnik – Leon Dziedziczak

Członkowie Prezydium: Rafał Blabuś, Daniel Kłodnicki, Jacek Gogół

 

OSP Bralin:

Prezes – Przemysław Rybczyński

Naczelnik – Marcin Marczyk

Skarbnik – Adam Kwiatek

 

OSP Chojęcin:

Prezes – Rafał Blabuś

Naczelnik – Mateusz Składnikiewicz

Skarbnik – Zbigniew Lisowski

 

OSP Czermin:

Prezes – Tadeusz Wajerowski

Naczelnik – Tomasz Poprawa

Skarbnik – Mariusz Ochap

 

OSP Gola:

Prezes – Daniel Kłodnicki

Naczelnik – Wojciech Tomaszewski

Skarbnik – Roman Grodzki

 

OSP Mnichowice:

Prezes – Jacek Gogół

Naczelnik – Karol Mąka

Skarbnik – Henryk Klofta

 

OSP Nowa Wieś Książęca:

Prezes – Zbigniew Gogół

Naczelnik – Tomasz Czomko

Skarbnik – Dawid Kłoś

 

OSP Tabor Wielki:

Prezes – Jan Trojak

Naczelnik – Mateusz Jasiak

Skarbnik – Karol Jasiak

 

OSP Weronikopole:

Prezes – Paweł Böhm

Naczelnik – Andrzej Pastusiak

Skarbnik – Maria Pastusiak

 

 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0