Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pełna nazwa organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

 

Adres siedziby

Rynek 3/15, 63-640 Bralin

 

Kontakt

Rynek 3/15, 63-640 Bralin

tel. 536 575 512

e-mail: spzb@vp.pl

 

Adres strony internetowej/portalu społecznościowego organizacji

www.facebook.com/StowarzyszenieBralin/

 

Nr KRS/nr właściwego rejestru, ewidencji

KRS 0000304007

 

Osoba/osoby uprawione do reprezentowania stowarzyszenia (zgodnie ze statutem)

Izabela Węgrzynowicz – prezes

Marek Gudra – wiceprezes

Marzena Kuropka – skarbnik

Anna Piasecka – sekretarz

Edyta Przewdzięk – członek

 

Osoba do kontaktu, tel.

Marzena Kuropka, tel. 536 575 512

 

 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
 • Z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0