Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pełna nazwa organizacji:

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Bralin

 

Adres siedziby:

ul. Namysłowska 9a, 63-640 Bralin

 

Kontakt:

ul. Namysłowska 9a, 63-640 Bralin

tel. 535 782 089

e-mail:  lkssokolbralin@gmail.com

 

Adres strony internetowej/ portalu społecznościowego organizacji:

www.facebook.com/LKS-Sokół-Bralin

 

Nr KRS/nr właściwego rejestru, ewidencji:

Ewidencja klubów sportowych  - decyzja nr 19/2007 wydana przez Starostę Kępińskiego

 

Osoba/osoby uprawione do reprezentowania stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

Karol Wanzek - prezes

Stanisław Lar - skarbnik

 

Osoba do kontaktu:

Karol Wanzek

 

Informacja o działalności, cele stowarzyszenia, najważniejsze inicjatywy:

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Bralin powstał w 1919 roku na bazie powstających w całym kraju towarzystw gimnastycznych "Sokół". Od wielu lat klub prowadzi działalność sekcji piłki nożnej seniorskiej i młodzieżowej. W ramach stowarzyszenia działa także sekcja kolarska. W przeszłości klub prowadził działalność sekcji gimnastyki sportowej oraz strzelectwa.

Cele stowarzyszenia są niezmienne od lat: aktywizacja społeczności gminy Bralin w duchu sportowym oraz kształtowanie, zwłaszcza w młodych, chęci zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa oraz współdziałania w zespole.

LKS "Sokół" Bralin dla wielu mieszkańców gminy Bralin jest miłym wspomnieniem przeżywanych chwil w ramach współzawodnictwa z herbem "Sokoła" na piersi.

Dzisiaj działalność LKS "Sokół" Bralin opiera się na organizowaniu rozgrywek sekcji piłki nożnej w ramach OZPN Kalisz (1 zespół seniorski i 4 zespoły młodzieżowe), a także ustalaniu i realizacji kalendarza wyścigów kolarskich.

 

 

  • Zespół juniora młodszego - wrzesień 2016 roku
  • Zespół młodzika młodszego - wrzesień 2016 roku
  • Zespół orlik - wrzesień 2016 roku

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0