Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pełna nazwa organizacji:

AKCJA KATOLICKA Diecezji Kaliskiej, Oddział Parafialny Parafii Św. Anny w Bralinie

 

Adres siedziby:

ul. Wrocławska 58, 63-640 Bralin

 

Kontakt:

tel. 509 874 879

 

Adres strony internetowej/ portalu społecznościowego organizacji:

…………………

 

Nr KRS/nr właściwego rejestru, ewidencji:

………………….

 

Osoba/osoby uprawione do reprezentowania stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

Maria Rabiega

 

Osoba do kontaktu:

Maria Rabiega

 

Informacja o działalności, cele stowarzyszenia, najważniejsze inicjatywy:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią  kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

 

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

- pogłębianie życia religijnego, moralnego, kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,

- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

- angażowanie się w formację dzieci i młodzieży,

- kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Akcja Katolicka prowadzi działalność:

- oświatowo-wychowawczą,

- kulturalną,

- charytatywną,

- w zakresie ochrony zdrowia,

- turystyczno-sportową.

 

Najważniejsze inicjatywy:

- pomoc osobom i rodzinom potrzebującym,

- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki),

- organizacja imprez  (Święto Latawca),

- organizacja corocznego modlitewnego czuwania Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej sanktuarium Na Pólku pod Bralinem,

- organizacja Parafialnej Drogi Krzyżowej ulicami Bralina,

- organizacja procesji z kościoła parafialnego do sanktuarium Na Pólku w Dni Krzyżowe,

- organizacja procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej z kościoła parafialnego do sanktuarium Na Pólku.

 

 

 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Z działalności Akcji Katolickiej
 • Święto Latawca w 2016 roku
 • Święto Latawca w 2016 roku
 • Święto Latawca w 2016 roku
 • Święto Latawca w 2016 roku
 • Święto Latawca w 2016 roku
 • Święto Latawca w 2016 roku

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0