Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Pełna nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE ARTwarium

 

Adres siedziby:

ul. Lipowa 14a, 63-640 Bralin

 

Kontakt:

ul. Lipowa 14a, 63-640 Bralin,

tel. 793114877, 793777851, 513196065

e-mail: artwarium@onet.pl, bralinfm@onet.pl

 

Adres strony internetowej/ portalu społecznościowego organizacji:

www.bralinfm.pl

www.facebook.com/Bralinfm

 

Numer KRS/ nr właściwego rejestru, ewidencji:

KRS: 0000436575

 

Osoba/ osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

Arkadiusz Skiba - prezes

Izabela Chwołka - wiceprezes

Maciej Chwołka - wiceprezes

Dawid Kosakiewicz - sekretarz

Jacek Stencel - skarbnik

 

Osoba do kontaktu:

Izabela Chwołka

Arkadiusz Skiba

Dawid Kosakiewicz

 

Działalność, cele stowarzyszenia, najważniejsze inicjatywy:

ARTWARIUM znaczy warto tworzyć

Nasze doświadczenie i praca związana z kreowaniem różnorodnych projektów kulturalno–społecznych, opierających się w głównej mierze na partnerstwie z dziećmi i młodzieżą, instytucjami samorządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami medialnymi z kraju i z zagranicy, rozpoczęły się w drugiej połowie 2011 r. Od tego czasu nasza organizacja zrealizowała już samodzielnie oraz w partnerstwie szereg dużych przedsięwzięć.


Celem powstałego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, medialnej, edukacyjnej, artystycznej oraz społecznej, zwłaszcza w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno–artystycznych, prowadzenia audycji i wydawania publikacji elektronicznych oraz prowadzenia działalności szkoleniowej, a także podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej.

Działalność organizacji opiera się o sześć priorytetów programowych: kultura i rozrywka, edukacja i rozwój, nowe media i technologia informacyjna, działalność na rzecz społeczności lokalnych, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz międzynarodowa i międzyregionalna wymiana kulturalna. Stowarzyszenie za główny cel stawia sobie ukształtowanie nowej drogi funkcjonowania szeroko rozumianych oddolnych inicjatyw obywatelskich, angażujących w obszar swojego działania wiele różnorodnych podmiotów, a polegający na funkcjonowaniu młodzieżowego radia internetowego BRALIN FM (obszar tzw. nowych mediów) oraz kształtowaniu w jego obszarze działalności i oddziaływania poszczególnych konceptów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych.
Członkami stowarzyszenia są osoby do 28. roku życia, a średnia wieku samego zarządu to 22 lata. W działalność organizacji zaangażowanych jest ponad 50 osób – dzieci i młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych, średnich, studentów i młode energiczne osoby wchodzące na rynek pracy. Posiadamy doświadczenie związane bezpośrednio z realizacją danego przedsięwzięcia w charakterze wnioskodawcy, ponadto możemy wykazać się wiedzą oraz zdobytymi umiejętnościami związanymi ze swoistego rodzaju wymianą projektowych praktyk (innowacyjność – kreatywność – młodość – kapitał ludzki – otwartość).
 
 
ROZBUDZAMY ZAINTERESOWANIA. POWSTAJEMY I NADAJEMY RYTM PRACY SERCA – W MUZYCE, TAŃCU, NAUCE i SZTUCE

Młodzieżowego stowarzyszenie ARTwarium działa formalnie od października 2012 r. Słowo partnerstwo staje się często kluczem do wielu płaszczyzn tego co się dzieje już ponad trzy lata (prędzej istniała nieformalna grupa młodzieżowa). Partnerstwo obejmuje podejście do uczestników poszczególnych zadań (to oni kreują kolejne plany
projektowe), do szerokiego wachlarza podmiotów, z którymi realizujemy projekty (uczelnie wyższe, Polskie Radio Londyn, zespoły muzyczne itd.), po partnerstwo z władzami samorządowymi.

 

COŚ TAKIEGO JAK NASZE RADIO I KTOŚ TAKI JAK TY – POSŁUCHAJ RADIO BRALIN FM – WSŁUCHUJEMY SIĘ W TWÓJ ŚWIAT

W ramach stowarzyszenia funkcjonuje radio BRALIN FM. Jest to jedyna w regionie rozgłośnia internetowa. Co więcej, jedyna nadająca muzykę alternatywną, pozostającą poza mainstreamem. Naszą misją jest docieranie do młodych, kreatywnych, mobilnych ludzi, którym nie odpowiada przeciętność i bylejakość. To grupa trendsetterów, ludzi świadomie korzystających z kultury i posiadających własny styl. Kluczowe są dla nas informacje dotyczące młodych ludzi i regionu, w którym mieszkają. Stąd dużo
informacji lokalnych. W każdym wydarzeniu szukamy aspektów bezpośrednio dotyczących naszego słuchacza. Na naszej antenie pojawiają się zwiastuny kulturalne. W każdym wydaniu informujemy o tym, co kulturalnego dzieje się codziennie w regionie. Cieszą się dużą popularnością i odzewem wśród słuchaczy. Wszyscy członkowie naszego radia pracują na zasadach wolontariatu. Z tego czerpiemy antenowy entuzjazm i bogactwo programowe. Nadajemy program przez 24 godziny na dobę w tym przez dwa dni prowadzimy
audycje na żywo (środy i czwartki od godz. 17:00 do 21:00). Jego trzon stanowią audycje autorskie, zarówno publicystyczne jak i muzyczne. Prezentujemy programy o szerokiej tematyce – od motoryzacji, po tematy kobiece. Chociaż nie działamy w strukturach radiofonii publicznej, emitujemy pasma edukacyjne, wywiady z ciekawymi gośćmi i audycje popularnonaukowe. Kładziemy duży nacisk na nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Świadomie nie prezentujemy określonego profilu muzycznego, a autorzy audycji
muzycznych sami wybierają repertuar. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani muzyki klasycznej, jak i reggae, zarówno ciężkiego rocka, jak i hip-hopu.

 

MAMY PRZESTRZEŃ ONA NAS INSPIRUJE

Co obecnie dzieje się w stowarzyszeniu? Otóż możemy wskazać pewne ciekawe rozwiązania i pomysły na funkcjonowanie:

- zbudowaliśmy minipracownię filmową, w ramach której zaczynamy tworzyć filmy krótkometrażowe, a scenariusze mamy nasze – autorskie (obecnie czekamy na ocenę wniosku realizacji dużego projektu filmowo–artystycznego z ciekawymi i nierealizowanymi do tej pory w regionie rozwiązaniami),

- zbudowaliśmy studio radiowe, gdzie lokalne zespoły muzyczne i soliści nagrywają materiały, które następnie są emitowane w radiu. Chcemy jeszcze rozbudowywać tę inicjatywę jak tylko można poprzez organizację serii nagrywanych koncertów akustycznych oraz koncertów live w sieci internetowej – pierwszy koncert już na wiosnę br. Aranżacja odpowiedniej przestrzeni umożliwi nam wykorzystać nowe technologie w rozprzestrzenianiu twórczości i promocji lokalnych artystów,

- działamy w „branży” dziennikarskiej i muzycznej, ale już teraz poprzez nowe otwarcie innych działań zgłaszają się do nas młode osoby z dziedziny np. tańca chcące działać w naszej organizacji. Stąd odpowiedź na ich potrzeby i realizacja projektu tanecznego,
- obejmujemy patronatem medialnym koncerty zespołów w lokalnych klubach i pubach (czytaj – robimy artykuły, materiały fotograficzne, filmowe, reportaże),

- organizujemy cyklicznie festiwal, który chcemy żeby rozrósł się jak alternatywna impreza na duża skalę – festiwal nazywa się „LOKAL”,

- oprócz wyjazdów edukacyjno–szkoleniowych w kraju zaczęliśmy organizować warsztaty za granicą – jesienią ubiegłego roku odwiedziliśmy Londyn dzięki pomocy Artura Kieruzala i Polskiego Radia Londyn, gdzie odbyliśmy zajęcia. Oprócz tego warsztaty miały miejsce w BBC,

- planujemy nadal realizować teatr radia – to projekt słuchowisk radiowych zrealizowanych na podstawie scenariuszy teatralnych przy udziale uczestników warsztatów i młodych dziennikarzy internetowej rozgłośni. Słuchowisko jest nagrywane w utworzonym studiu radiowym przez wykreowany zespół, w którego skład wchodzą: reżyser, aktorzy, realizator akustyczny (twórca oprawy dźwiękowej) oraz w miarę potrzeb również
kompozytor. Poszczególne nagrane projekty słuchowisk są emitowane na antenie radia.
 

- staramy się angażować przede wszystkim młodych uzdolnionych ludzi do instruktarzu. Główną ideą ostatnio realizowanego warsztatu teatralnego było wykreowanie grupy składającej się z młodzieży, która po przejściu pewnego etapu szkoleniowego podjęła na odrębnej płaszczyźnie próbę poprowadzenia warsztatów dla najmłodszych uczestników projektu. Była to możliwość rozwoju posiadanego warsztatu teatralno–aktorskiego oraz reżyserskiego dla osób, które w zdecydowany sposób wiążą swoją przyszłość
zawodową i pasję z ową tematyką,

- zaczynamy poszukiwać partnera do działań międzynarodowych – zarówno jeżeli chodzi o wolontariat, jak i wymiany tematyczne młodzieżowych grup. Zawsze pisząc projekt staramy się, żeby wypływał on od członków – od ich pasji i oczekiwań, a nie był kalką innych rzeczy. Każde najmniejsze działanie i sukces nawet ten warsztatowy może wzbogacić
uczestnika projektu i zbudować w nim ogromną motywację i wiarę, że także w małym wiejskim środowisku można uzyskać to, co stanie się trampoliną do dorosłego życia. I nie ważne czy mówimy o zdobyciu pewności siebie, zaufaniu do człowieka, umiejętności pracy i zarządzania w grupie, czy o konkretnej umiejętności posługiwania się sprzętem filmowym, gry na instrumentach muzycznych, dostaniu się na wymarzoną uczelnię, zaistnieniu na rynku pracy, czy aktywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim.

 
ARTWARIUM - COŚ TAKIEGO NAPRAWDĘ NASZEGO, CO MOŻE BYĆ TEŻ TWOJE

 

 

  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium
  • Z działalności ARTwarium

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0