Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Historia

Ziemia Bralińska znalazła się granicach Rzeczpospolitej w roku 1920, po uprawomocnieniu traktatu wersalskiego. Włączono ją wówczas do wielkopolskiego powiatu kępińskiego. W przeszłości teren obecnej gminy Bralin zamieszkiwali Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi, przedstawiciele wielu wyznań – katolicy, ewangelicy augsburscy, baptyści, bracia czescy, żydzi i husyci.

W zamierzchłych czasach prawdopodobnie wiódł tędy szlak bursztynowy, czego dowodem mogą być znalezione tu monety rzymskie oraz stary szlak handlowy: Kijów – Przemyśl – Wieluń – Wrocław. W późniejszym okresie przez miasteczko prowadził szlak warszawsko-drezdeński Królewskiej Poczty Polskiej. Część obecnego terenu gminy Bralin przez parę wieków znajdowała się pod panowaniem Bironów von Kurland z Sycowa. Po II wojnie światowej osiedliło się tu wielu repatriantów ze wschodu.

Dziś Bralin to wielkopolskie miasteczko o śląskich korzeniach.

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0