Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Do 31 lipca 2020 roku można składać, za pośrednictwem Gminy Bralin, wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wzorem lat ubiegłych, do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości. Formularz wniosku wraz z kompletem załączników na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Bralin (pokój 17) oraz na stronie internetowej www.bip.bralin.pl. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w urzędzie gminy.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje:

  1. demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, następnie ich odpowiednie zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

lub

  1. odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie lub utylizację odpadów zgodnie obowiązującymi przepisami.

Wnioskodawca może złożyć w danym roku tylko jeden wniosek. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wskazane we wniosku winny dotyczyć roku, w którym został ogłoszony nabór. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Następnie wnioski rozpatruje właściwa terytorialnie gmina wg kolejności wpływu, która po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia oraz pozytywnym rozpatrzeniu, przekazuje wniosek do Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Małgorzata Krzak

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0