Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

„Nowy Żłobek – szansa dla rodziców”

                                                        

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bralin uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Nowy Żłobek – szansa dla rodziców

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego                              Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Głównym celem projektu jest: zwiększenie zatrudnienia 48 osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie w Żłobku Samorządowym w Bralinie, na terenie gminy Bralin, 48 nowych miejsc opieki dla 48 dzieci w wieku do lat 3 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy :  01.09.2018-31.08.2019 r.

 

 

Wartość projektu: 477 970,11

Dofinansowanie projektu z UE: 430 165,32 zł

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0