Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Remont elewcji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0