Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Logotypy projektu

Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne mająca na celu przekazanie do użytkowania mieszkańcom atrakcyjnej bazy kulturalno-rekreacyjnej w postaci Domu Ludowego w miejscowości Nosale współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość realizowanej operacji: 325 064,50 zł, w tym ze środków EFRROW 206 838,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.

 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0