Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach


         


Dnia 4 października 2018 roku Gmina Bralin podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach” w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020.

Wartość całego projektu wynosi 1.463.605,77 zł z czego 1.1011.434,88 zł to środki pochodzące z dofinansowania z UE.    W ramach projektu zaplanowana jest realizacja  zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichowice, położonej w gminie Bralin – etap II.

W ramach projektu planowana liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej to 231 osób. Długość planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej to 3,09 km a długość planowanej do przebudowania sieci wodociągowej to 0,23 km.

Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach była inwestycją bardzo oczekiwaną przez mieszkańców wsi. Sprawna realizacja zadania inwestycyjnego  przyczyni się do poprawy stanu środowiska, a dodatkowo stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju miejscowości  poprzez uzbrojenie w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową. Efektem dodatkowym będzie ochrona środowiska naturalnego, uatrakcyjnienie terenów pod względem inwestycyjnym a także w dłuższym terminie poprawa jakości życia mieszkańców wsi Mnichowice.

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.pois@mr.gov.pl  lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.


WAŻNE LINKI


Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko
http://poiis.nfosigw.gov.pl/


 

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0