Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

„Zadbaj o swój kawałek nieba” ...

...Pod takim hasłem Ministerstwa Środowiska przystąpiło do przeprowadzenia kampanii społecznej na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!”. Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.KampaniaCzystePowietrze.pl
 

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Na miesiąc wrzesień bieżącego roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu „ Czyste Powietrze”. Dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki, bądź dotacji z pożyczką skierowane jest do osób fizycznych, posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Podsumowanie kontroli kotłowni

W miesiącach: marzec, kwiecień i maj 2017 roku, przeprowadzono na terenie Gminy Bralin kontrole dotyczące zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

Od 1 maja 2018 r. obowiązują UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Województwo wielkopolskie jest kolejnym obszarem, dla którego zostały podjęte tzw. uchwały antysmogowe. Strikcte do terenu gminy Bralin skierowana została jedna z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, która jest aktem prawa miejscowego. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja br. zakazuje się spalania:

Spotkanie z kominiarzem

20 lutego 2018 roku, czasie zimowych ferii,  na świetlicę profilaktyczno-środowiskową „Tęcza” w Bralinie przybył zaproszony gość. Ubrany w galową czerń, z cylindrem na głowie kominiarz – Pan Eugeniusz Brajer opowiadał o swojej pracy i efekcie spalania „śmieci” w piecu domowym, który jest widoczny na ściankach komina.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bralin

                                                            


Z końcem 2015 roku roku opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Bralin, który jest dokumentem strategicznym, gdyż wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Przedmiotowy Plan został opracowany w celu przedstawienia działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Bralin, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji, poprzez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności energetycznej.

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0