Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Na miesiąc wrzesień bieżącego roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu „ Czyste Powietrze”. Dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki, bądź dotacji z pożyczką skierowane jest do osób fizycznych, posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Podsumowanie kontroli kotłowni

W miesiącach: marzec, kwiecień i maj 2017 roku, przeprowadzono na terenie Gminy Bralin kontrole dotyczące zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

Od 1 maja 2018 r. obowiązują UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Województwo wielkopolskie jest kolejnym obszarem, dla którego zostały podjęte tzw. uchwały antysmogowe. Strikcte do terenu gminy Bralin skierowana została jedna z uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, która jest aktem prawa miejscowego. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja br. zakazuje się spalania:

Spotkanie z kominiarzem

20 lutego 2018 roku, czasie zimowych ferii,  na świetlicę profilaktyczno-środowiskową „Tęcza” w Bralinie przybył zaproszony gość. Ubrany w galową czerń, z cylindrem na głowie kominiarz – Pan Eugeniusz Brajer opowiadał o swojej pracy i efekcie spalania „śmieci” w piecu domowym, który jest widoczny na ściankach komina.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bralin

                                                            


Z końcem 2015 roku roku opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Bralin, który jest dokumentem strategicznym, gdyż wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Przedmiotowy Plan został opracowany w celu przedstawienia działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Bralin, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji, poprzez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności energetycznej.

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0