Mała wielka gmina... Bralin

Treść strony

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT
DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

• zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
• modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Po więcej zapraszamy do poniższych informacji prasowych:

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0