Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Kościół poewangelicki w Bralinie

Tradycja ewangelickiej parafii w Bralinie sięga czasów reformacji, która na ziemi sycowskiej pojawiła się za sprawą Joachima von Maltzan, pana stanowego w latach 1529-1556.

Kościół ewangelicki pw. św. Jana Ewangelisty został wybudowany w latach 1866 -1867 na miejscu dawnej szkoły ewangelickiej, która z kolei stanęła na miejscu ratusza spalonego podczas pożaru miasta w 1807 roku.

Budowla nawiązująca ukształtowaniem przestrzennym do średniowiecznej architektury sakralnej, wzniesiona z cegły palonej z użyciem zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, jednoprzestrzenna, na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych około 17,5 x 11 m². Od wschodu do kościoła przylega pięcioboczna absyda, od zachodu masywna wieża wysokości ok. 25 m, z boku, od południowej strony – parterowa zakrystia o wymiarach zewnętrznych ok. 3,50 x 2,80 m. Do wnętrza prowadzi główne wejście przez kruchtę oraz boczne południowe wejście od strony pastorówki, przez zakrystię. W zachowanych drewnianych drzwiach głównych widać elementy bogatej dekoracji snycerskiej. Wewnątrz zachowała się pierwotna posadzka ceramiczna. Dominującym elementem świątyni są drewniane empory, czyli balkony wzdłuż trzech ścian.

Poświęcenie i nadanie imienia św. Jana Ewangelisty odbyło się w 30 grudnia 1867 r., a od 1 stycznia 1875 r. Bralin stał samodzielną parafią. Z uwagi fakt, że społeczność ewangelicka w Bralinie mówiła wyłącznie po polsku i nie uległa germanizacji, do pierwszych lat XX wieku odbywały się tu oddzielne nabożeństwa w języku polskim i niemieckim.

W 1873 roku wybudowano również nową szkołę protestancką. W 1886 założono odrębny protestancki cmentarz, bowiem do tego czasu chowano protestantów w północnej części cmentarza katolickiego. Nabożeństwa i msze św. odbywały się w kościele jeszcze do 1975 roku. Po tym czasie świątynia stała bezużytecznie i ulegała stopniowej degradacji.

Dopiero 15 marca 1990 r. kościół został przekazany miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Staraniem ówczesnego proboszcza, ks. prałata Jana Ćwiejkowskiego kościół został zabezpieczony przed dalszym niszczeniem i dewastacją poprzez naprawę dachu i zabezpieczenie okien i drzwi. Dokonano również z pomocą parafian remontu ogrodzenia wokół kościoła, częściowo rozbierając słupy ogrodzenia, które groziły przewróceniem. W dniu 31.03.2006 r. budynek kościoła został przekazany przez parafię Gminie Bralin w drodze darowizny. Początkowo Gmina Bralin rozważała koncepcję przebudowy budynku na cele kulturalne, jednak po przeanalizowaniu potrzeb gminy w tym zakresie oraz oszacowaniu kosztów ewentualnej modernizacji, zrezygnowano z tej koncepcji.  Do 2009 r. budynek stał nieużytkowany, przeprowadzano jednak na bieżąco konieczne prace konserwacyjne i zabezpieczające, głównie w obrębie zadaszenia wieży i nawy kościoła. 

W latach 2009 – 2014 budynek byłego kościoła ewangelickiego przekazano nieodpłatnie w użytkowanie Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Obiekt wykorzystywany był wówczas na szeroko rozumianą działalność kulturalną, edukacyjną i promocyjną.  Dzięki organizowanym wystawom i spotkaniom część mieszkańców po raz pierwszy mogła oglądać wnętrze dawnego kościoła ewangelickiego.

 

Źródło: Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim, Bolesława Krzyślak.

 

 • Kościół ewangelicki - widok z wieży kościoła św. Anny
 • Widok na dwie bralińskie wieże kościelne - św. Anny i św...
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok wewnątrz
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Podczas jednego ze spotkań kulturalnych w dawnym kościele...
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok z zewnątrz
 • Kościół poewangelicki w Bralinie - widok wewnątrz

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0