Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Sanktuarium Maryjne Na Pólku pod Bralinem

Jest to kościół zbudowany na niewielkim wzniesieniu znajdującym się w odległości 2 km na południowy-wschód od Bralina, na terenie, gdzie – jak mówią legendy – miały miejsce nadzwyczajne wydarzenia, których skutkiem było powstanie tam najpierw krzyża, a później kościółka z figurą Matki Bożej, do którego przybywali licznie pielgrzymi. Kiedy to się stało, niestety, nie wiadomo. Wiemy jedynie, że w okresie reformacji Jan i Bernard von Maltzan, ówcześni właściciele Sycowa i Bralina, kościółek przekazali – w 1560 r. – luteranom, którym odebrał go w 1592 r. nowy ich właściciel – Abraham von Dohna. Z dawnych dokumentów wynika również to, że znajdował się w nim obraz Matki Bożej uznawany przez okolicznych mieszkańców za słynący łaskami, o czym świadczy m.in. dokument z 1648 r., w którym napisano, że: na Pólku Bralińskim ludzie wielkiej pomocy doznawali w dolegliwościach i chorobach przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi.

Dzisiejsza świątynia zbudowana została w 1711 r. staraniem Stanisława Drabika, kupca z Rychtala, z pomocą Stojeńskich, właścicieli majątku w Grębaninie. Nosi ona wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i jest budowlą, której ściany postawiono w konstrukcji zrębowej i oszalowano. Wzniesiono ją na planie krzyża greckiego z nieznacznie zwężającymi się ramionami i zaopatrzono – od strony wschodniej – w podcienia, zwane sobotami, w narożnikach których umieszczone są dwie niewielkie, czworoboczne kaplice o konstrukcji zrębowej. W pierwszej z nich znajduje się barokowo-ludowy ołtarzyk z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, a w drugiej – ołtarzyk ku czci św. Antoniego. Dach pokryty jest gontem i wznosi się na nim wieżyczka na sygnaturkę, z cebulastym hełmem z blachy miedzianej.

Wnętrze kościoła – zarówno sklepienie jak i ściany nawy – zdobi polichromia pochodząca z XIX w. i przedstawiająca Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz sceny wzorowane na miedziorytach mszału weneckiego z 1638 roku. W tylnej części świątyni znajduje się chór muzyczny z prospektem organowym, a na skrzyżowaniu naw ustawiony jest dwustronny ołtarz główny otoczony balustradą z czterema aniołkami, w którym umieszczony jest barokowy obraz Maryi Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem (z XVII w., w srebrnej, trybowanej sukience wykonanej w XVIII w. w stylu późnobarokowym), a po jego drugiej stronie współczesna kopia obrazu św. Jadwigi Śląskiej (oryginał został skradziony w 1974 r.). W skład wyposażenia kościoła wchodzi także późnorenesansowy ołtarz boczny (z około 1630 r.) z obrazem Ukrzyżowanego Chrystusa i rzeźbami z XVIII w. (św. Stanisława i św. Hieronima), który przypuszczalnie pochodzi z dawnej świątyni Na Pólku oraz późnobarokowe, malowane Stacje Drogi Krzyżowej (wykonane w 1790 r.), klasycystyczna ambona koszowa i pochodzące z tego samego okresu trzy konfesjonały.

W latach II wojny światowej okupanci hitlerowscy planowali zniszczenie świątyni, ale dzięki zaangażowaniu ówczesnego zarządcy parafii Bralin i Kępno – ks. Antoniego Menzla, kościół szczęśliwie ocalał. W późniejszym czasie okazało się, że z powodu ,,starości’’ znacznemu uszkodzeniu uległa dolna jego część, bowiem został on wzniesiony bez fundamentów. Niezbędne prace konserwatorskie (z podniesieniem całej świątyni do góry w celu założenia fundamentów) przeprowadzono w latach 1978-1987 staraniem bralińskiego proboszcza ks. Jana Ćwiejkowskiego, za co parafia otrzymała 25 lutego 1993 r. prestiżowy medal przyznany jej przez międzynarodową organizację „Europa Nostra”.

W dniu 11 września 2011 r. bp Stanisław Napierała ustanowił kościół „Na Pólku” Sanktuarium Maryjnym Ziemi Bralińsko-Kępińskiej, a 7 września 2013 r. – dzięki działaniom podjętym przez ks. Dariusza Smolnika – obraz Pólkowskiej Madonny udekorowany został papieskimi koronami.

 

Źródło: Diecezja Kaliska. Parafie - Kościoły - Kaplice. Przeszłość i teraźniejszość Opracowanie historyczno-źródłowe, Kalisz 2016

 

 • Wnętrze sanktuarium
 • Wnętrze kościoła Na Pólku
 • Medal Europka Nostra
 • Obraz Maryi Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem
 • Kościół Na Pólku w wiosennej scenerii
 • W oddali kościół Na Pólku
 • Pólko zimą
 • Pólko zimą
 • Kościół Na Pólku w żniwnej scenerii
 • Pólko nocą
 • Pólko nocą
 • Pólko w jesiennej szacie

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0