Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Gmina partnerska Tiszaroff

27 sierpnia 2004 roku miało miejsce oficjalne podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy między węgierską gminą Tiszaroff  i Gminą Bralin. Podczas podpisania umowy partnerzy wyrażali chęć współpracy, której celem miało być ożywienie i rozwijanie życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego.

 

Polsko-węgierskie spotkania:

13 sierpnia – 20 sierpnia 2007 roku – wizyta delegacji samorządowców oraz młodzieży z gminy Bralin w węgierskim Tiszaroff

25 sierpnia – 1 września 2008 roku – wymiana młodzieży i wizyta samorządowców z Węgier w gminie Bralin. Wraz z 15-osobową grupą dzieci i młodzieży z gminy węgierskiej przybyła również 5-osobowa delegacja samorządowców z Tiszaroff: z-ca burmistrza Patocskai László, sekretarz Vankóné Jekli Anikó oraz przedstawiciele lokalnych organizacji. Podczas wizyty goście uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Karpacza, odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Niedźwiedziu, Antonin i Wrocław. Punktem programu było także zwiedzanie najbliższej okolicy. Strażacy z OSP w Nowej Wsi Książęcej zaprezentowali swoje umiejętności ratownicze, a w piątkowy wieczór zaprosili gości, władze samorządowe, radnych i pracowników urzędu gminy na piknik w leśniczówce w Nowej Wsi Książęcej. Uwieńczeniem spotkania był udział węgierskich przyjaciół w Dożynkach Gminno–Parafialnych w Mnichowicach 31 sierpnia 2008 r.

  • Przedstawiciele węgierskiej gminy w Polsce
  • Przedstawiciele węgierskiej gminy w Polsce
  • Przedstawiciele węgierskiej gminy w Polsce
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff
  • Grupa z gminy Bralin w Tiszaroff

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0