Mała wielka gmina... Bralin

Menu dodatkowe

Treść strony

Gmina partnerska Svinica

Gmina Bralin od 2006 roku współpracuje ze słowacką gminą Svinica. 19 maja 2006 roku miało miejsce oficjalne podpisanie umowy partnerskiej.

Dzięki cyklicznym wymianom przedstawicieli mieszkańców i bieżącym kontaktom na linii współpracujących ze sobą urzędów więzi między obu gminami są coraz trwalsze, choć dzieli je dzieli odległość ponad pięciuset kilometrów. Do tej pory w wymianach partnerskich uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, radni, przedstawiciele lokalnych organizacji, pracownicy obu urzędów, młodzież, członkowie lokalnych zespołów muzycznych, strażacy. Wymiany partnerskich gmin niewątpliwie przybliżają  kulturę drugiego kraju, warunki życia codziennego czy funkcjonowanie samorządu i lokalnych organizacji.

 

Wybrane wymiany partnerskie:

Przełom sierpnia i września 2007 roku – wizyta przygotowawcza przedstawicieli gminy Svinica w Bralinie przed wymianą młodzieży pn. „Polska – Słowacja – wspólna wariacja”. 24 września – 5 października 2007 roku – młodzież ze Svinicy z wizytą w gminie Bralin w ramach realizacji programu Młodzież w Działaniu. W 2008 roku odbyła się druga część projektu i z rewizytą do Bralina przyjechała grupa młodzieży ze Svinicy.

Wrzesień 2010 r. – delegacja z gminy Bralin gościła z wizytą w Svinicy, a wymiana obfitowała w kulturalne wydarzenia. Delegacja z Polski uczestniczyła w jubileuszowym, czterdziestym festiwalu śpiewu ludowego pn. „Dargovska róża”, dzięki czemu miała okazję poznać miejscowy folklor i barwne stroje kilkudziesięciu zespołów ludowych z okolic Svinicy. Słowackie zespoły mają wielką siłę, prężnie się rozwijają, a przede wszystkim nie brakuje w nich młodych osób, dzięki czemu tradycja śpiewów ludowych nie zanika. Podczas festiwalu z gościnnym występem zaprezentował się zespół „Ale Babki” z Bralina, na koniec dołączył do nich zespół ze Svinicy, by razem zaśpiewać wcześniej przygotowaną polską piosenkę biesiadną. Delegacja uczestniczyła również w Festiwalu Starej Sztuki, który odbywał się w ramach Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego i Kultury Chrześcijańskiej. Festiwal zorganizowano w urokliwym dawnym kościele romańsko-gotyckim z połowy XII stulecia.

Przełom sierpnia i września 2011 roku – dwudziestopięcioosobowa grupa Słowaków przyjechała do gminy Bralin w ramach projektu realizowanego z programu „Europa dla obywateli” Działanie I – Aktywni obywatele dla Europy, poddziałanie 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Podczas tej wizyty Słowacy bliżej poznali funkcjonowanie lokalnych instytucji i organizacji na szczeblu gminnym i powiatowym (Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Urząd Gminy Bralin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, Sanktuarium Maryjne Na Pólku) czy działalność lokalnych organizacji (Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie, zespól „Ale Babki”). Delegacja ze Słowacji spotkała się również z radnymi Rady Gminy Bralin. Prawidłową realizację projektu skontrolowała i z wizytą do Bralina przybyła przedstawicielka Komisji Europejskiej z Brukseli, która pogratulowała tak aktywnego partnerstwa międzynarodowego.

Wrzesień 2013 roku – przedstawiciele Svinicy wzięli udział w uroczystościach Koronacji Obrazu Matki Boskiej Pólkowskiej.

Sierpień 2015 roku – wizyta słowackich przyjaciół w Bralinie. W trakcie pobytu delegacja  wzięła udział w dorocznym Święcie Plonów, które tym razem odbyło się w Taborze Wielkim. Program wizyty przewidywał zapoznanie gości z rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie Bralin. W tym celu Słowacy zwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadami w Olszowie. Poznali historię powstania ZZO Olszowa, zasięg terytorialny spółki czy finansowanie projektu ze środków unijnych. Słowacy odwiedzili także siedzibę spółki Wodociągi Kępińskie, która świadczy usługi dla gminy Bralin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zwiedzili zabytkową wieżę ciśnień, stację uzdatniania wody przy ul. Słonecznej w Kępnie, z której korzysta część mieszkańców Chojęcina-Szumu oraz oczyszczalnię ścieków przy ul. Ekologicznej w Kępnie, do której trafiają ścieki z kanalizacji sanitarnej z terenu gminy Bralin. W trakcie pobytu w gminie Bralin delegacja spotkała się również z sołtysami oraz zespołem „Ale Babki”.

 

 

  • Podczas festiwalu "Dargovska róża"
  • Polska delegacja w Svinicy
  • Podczas wizyty w słowackiej szkole
  • Goście ze Svinicy oglądają kroniki PZERiI
  • Delegacja ze Svinicy na obradach Rady Gminy Bralin
  • Słowacy zwiedzają pobliskie Kępno
  • Słowacy na Pólku
  • Wymiana młodzieży w 2007 roku
  • Wymiana młodzieży w 2007 roku

Stopka

Lizenz: CC BY 3.0